неделя, 9 октомври 2016 г.

Добродетелите: Невинност

Много деца стават много невинни пред Бащата и споделят от сърце, "Имам
пълна вяра в теб. Аз съм Твой. Ти си мой. Сигурно е, че има не само сто процента вяра, но петстотин процента вяра. Но..., също така има и бури." И тогава какво може да направи Бащата? И за да Го утешите, вие подчертавате, като казвате: "Ти си мой, нали така?" Казвате го съвсем невинно: "Аз съм Твой. Каквото и да съм, аз съм Твой." Затова Бащата също казва: "Каквито и да сте, както и да сте, вие сте Мои." Обаче, дали Бащата е ваш такъв какъвто е Той? Добре е да притежавате невинност, но следва да проявявате тази невинност в сърцата си и да бъдете добри. Не бива да бъдете невинни във вашите думи и дела. Тези, които проявяват невинността си в сърцата, са обичани от Невинния Владетел. А тези, които са невинни в думите си, заблуждават както себе си, така и другите, а когато невинността се проявява в делата, тогава причинявате вреда и на себе си и на службата, която извършвате. Ето защо следва да бъдете невинни в сърцата си. Точно тази невинност следва да имате. Светец е този, който има велика душа.

Бащата вижда невинността на тези, които постигат толкова много. Тези, които са съвсем обикновени пред света, са поели отговорност. Защо? Според хората в света специални са тези, които имат познание за света или за науката, или са владетели на кралство, или са водачи на някоя религия. Коя специалност вижда Бащата?

На първо място, вие имате специалността да познавате себе си и Бащата; онези известните не притежават това познание. И така както сте невинни и съвсем обикновени пред света, вие изисквате благословиите от Дарителя и се превръщате в достойни за поклонение. Дори тези, които хората считат за известни, се прекланят и се молят на тези, които са достойни за поклонение. Вие сте се превърнали в такива специални души. Изпитвате ли духовното опиянение от това?

Какво шепнат устните ви, сърцето ви? "Открихме го." Вие сте станали цялостни а тези, които са умни, изразходват времето си опитвайки се да Го открият. Ето защо Той се възхвалява като Владетеля на Невинните. Специалността ви да можете да разпознавате ви превръща в специални души.

Няма коментари:

Публикуване на коментар