вторник, 26 юни 2018 г.

Открита беседа: "Подаръкът на Спокойствието"
Беседата е на основата на Познанието Раджа Йога на Брама Кумарис.
"Познанието, споделено по целия свят от Световния Духовен Университет Брама Кумарис, предлага един метод, който позволява на хората да си възвърнат и да установят в себе си истинския позитивен образ за самите тях. В последствие, това ни помага да живеем с любов и уважение към другите, което поражда трайно спокойствие. Развивайки нови начини на мислене относно нас самите, можем да се подготвим по-добре да живеем в несигурни времена." 
Дади Джанки, Административен Директор
на 
Световия Духовен Университет Брама Кумарис

Няма коментари:

Публикуване на коментар