четвъртък, 28 август 2014 г.

Размисли за духовността: Силата на добрите пожелания

Най-голямото богатство е богатството на възвишените мисли. Един обикновен, но много ефикасен метод в нашия духовен прогрес е да даваме и да получаваме добри пожелания, да даваме и да получаваме щастие, да не причиняваме страдание, нито да приемаме страдание от никого. Не е правилно да смятаме, че понеже не сме причинили болка на никого, това е достатъчно, защото ако приемаме страдание, ще сме нещастни.

Ако продължаваме да даваме и да получаваме добри пожелания, ще забележим, че настроението ни се подобрява, духовността ни се засилва и се изпълваме със щастие. Добре е да осъзнаем, че ако приемем в себе си негативността на някого, това оказва голямо влияние на нашето вътрешно състояние. Когато някой ни засипва с негативност, лошо настроение или обидни думи, не трябва да позволяваме те да попият в ума ни. Защото в противен случай навикът да приемаме негативност ще се превърне в дефект и ще бъде пречка, която ще ни създава трудности в нашия духовен прогрес.

Разбира се, ако ние сме тези, които имат някакъв вид негативни мисли и чувства към някого, трябва да ги отстраним. Трябва да създадем една решителна мисъл, че от сега нататък ще имаме само добри пожелания и благотворни чувства към всички и че няма да приемаме, нито ще попиваме нищо негативно.

За това е нужно да поддържаме кураж и да имаме решителна мисъл. Ако в даден момент почувстваме влиянието на негативността на някого, можем да му дадем 10 пъти повече добри пожелания и тогава ще развием кураж и ще се освободим от това влияние.

Методът да чувстваме и да даваме добри пожелания на всички, действа като вътрешна защита, прави ни по-силни и засилва хармонията и позитивността във взаимоотношенията ни с другите.


Няма коментари:

Публикуване на коментар