понеделник, 11 април 2016 г.

Добродетелите: Постоянство

Да имате едно постоянно състояние означава да чувствате сладостта на
всички достижения и всички взаимоотношения с Единствения.

Чувствате ли себе си като душа, която остава в свързаност с единствения Баща и има едно постоянно състояние? Основата за да поддържате едно постоянно състояние е да принадлежите на единствения Баща и на никой друг. Ако има някоя втора или трета личност, не можете да поддържате едно постоянно състояние. Дори и в ума, в начина на свързаност, би трябвало да бъде само единствения Баща. Там, където я има компанията на Бащата, действията винаги са успешни. Така, че ако само Го има единствия Баща и никой друг и в трите - мисли, думи и действия - тогава вашето състояние ще бъде постоянно, нали? Вашето състояние тогава няма да е колебливо. То ще бъде непоклатимо и постоянно.

Специално подчертайте една дума...постоянно. Специално подчертайте тази дума в мисли, реч, в пътя на свързаността, като превъплъщение на познанието, в усвояването и в службата. Подчертайте тази дума постоянно във всички тези четири предмета. Вземете това като благословия. Методът за да се стабилизирате в едно постоянно състояние е да имате Една сила и Една подкрепа. Тези, които остават изгубени в тази Една сила и Една подкрепа, ще бъдат постоянно стабилни. Няма нищо, което може да привлече вниманието на такива души. Такива души ще бъдат освободени от пречки като фарове и ще станат инструментите за да показват пътя на много други. Така, че проверете...за колко души осветявате пътя всеки ден.

Едно царство означава, че аз, душата, постоянно контролирам царството на физическите органи, които извършват дейностите на царството.

Знакът за самогосподство е, че вие постоянно чувствате себе си извисен с всички права.

Така, че проверете: Вашето щастие, спокойствие и богатство базирани ли са на ограничени постижения или имате духовно извънсетивно щастие? Вашето преживяване за щастие базирано ли е на средствата, улесненията и похвалата или вашето царство, това на извънсетивното щастие, е базирано на Божествените достижения? Някаквив вид ситуации на безпокойство разрушава ли постоянното спокойствие? За тези, които са владетели на себе си, всички бури на безпокойство, дали големи или малки, са там за да ги направят опитни и така те стават подарък за състоянието на летеж. Те стават подарък за издигането. Това е известно като постоянно спокойствие. Така, че проверете: Имате ли самогосподството на постоянното спокойствие?

По същия начин за богатство: богатството на самогосподството е познание, добродетели и сили. Вие владетели на себе си ли сте, които са пълни с всички видове богатство? Знакът за товa да сте пълни е, че където има пълнота, има постоянно удовлетворение и няма име или следа от някаква липса на достижение.

Няма коментари:

Публикуване на коментар