събота, 2 април 2016 г.

Добродетелите: Чистота

Кой е най-опасният човек, от когото се страхуваме най-много? От гледна точка на външния свят отговорът е един, но ако погледнем от страната на нашето божествено семейство, най-опасният човек, който причинява най-много вреди е онзи, който се проявява по един начин отвътре и по друг начин отвън. Този човек дори е по-опасен от клюкаря, защото за него е невъзможно да се сближи с никого. Не може да обича никого. Всички се държат на разстояние от него. Именно затова вие получавате това познание. Това се нарича честност и чистота.

Честност означава да говорим само това, което правим; да говорим само това, което мислим. Не бива да има нищо изкуствено, неестествено. Необходимо е да проявявате честността в мислите, думите и действията си. Ако в ума се създава мисъл, то тя също трябва да се създава в състояние на честност. По този начин се проявява аспектът на чистотата. Вътрешно, не бива да таите никакви следи от каквито и да е боклуци на греховете. Не бива да има никакъв боклук от вашия нрав, вашите чувства и също от вашите стари санскари. Тези, които поддържат това ниво на чистота са честни.

Чистота означава да нямаме замърсявания по отношение на тялото, ума и сърцето. Независимо от това колко са чисти някои по отношение на тялото, което е външно, ако те нямат чистота и непорочност по отношение на ума, какво бихме казали за тях? Първо, поддържайте ума чист. Бог се радва на тези, които поддържат ума и сърцето си чисти и едновременно с това, осъществява желанията на тези, които са с чисти сърца.

Чистотата на тялото означава да поддържате тялото си чисто, с наличието на осъзнатостта, че тялото ви е храм за вашата душа.

Бог ви е направил пазители на вашия храм. Ставайки пазители, вие автоматично се освобождавате от всички привързаности и приютявате чистотата и непорочността в себе си.

Чистотата е също и знак за духовност.

Ако умът залитне към някой друг, тогава това блуждаене означава, че липсва чистотата.

Третият аспект е чистотата в сърцето. Вие знаете, че честността е чистота. Споделяйте своя напредък, т.е. своето усилие честно пред Бог.

Четвъртият аспект е чистотата във взаимоотношенията. Най-вече проверявайте до какъв процент е налична чистота под формата на удовлетвореност.

Чистота във взаимоотношенията означава удовлетвореност. Такова взаимоотношение може да наречем честно и чисто.

Когато чистотата е налице, божествените добродетели се разгръщат много бързо. Методът, който разгръща божествените добродетели, т.е. ги призовава е чистотата.

Действията ви служат като доказателство за вашата чистота. Не е достатъчно само да разбирате чистотата, но също следва да я покажете чрез действията си. Които и действия да предприемате, те следва да бъдат инструмент, с който служите на другите. Проверявайте вашите мисли, думи и действия.

Не бива да има и най-малко замърсяване от нещо излишно. Ако има нещо излишно, вие не може да бъдете наречени абсолютно чисти. Да приключите с ненужното означава да се превърнете в свещен лебед. Нека във всеки един момент да е наличен разбора на скъпоценностите на познанието. Ако е налице разбора на познанието, тогава няма да има нищо излишно. На това казваме да избираме перлите. Ненужното е като камък.

Знакът, по който разпознаваме една йоги душа е наличието на непрестанно чист и ясен интелект. Интелектът трябва да бъде чист и ясен. Един йоги не казва никога "Не знам, не знам". Неговият интелект винаги остава чист.

Основната причина, поради която бивате привлечени от тялото отново и отново е, че нямате чистотата на интелекта. Чистота на интелекта означава, че той остава потопен изцяло във великата мантра, която е получил. 

Интелектът губи силата си когато не е в свързаност с Единствения и когато е оставен да се лута в различни посоки. Вие трябва да сте изпитвали това, че когато интелекта е зает с много задачи, идва чувството, че интелекта е слаб и уморен и вие не сте в състояние да вземете правилно решение по отношение на каквото и да е. По съшия начин излишните и грешните мисли правят интелекта уморен. Всяка душа, която е уморена, не може да разграничава или да взима правилни решения. И независимо от това колко е умен някой, има голямо различие в неговото умение да разграничава и да взима решения, когато е уморен. И понеже интелектът се уморява от тези мисли през целия ден, той започва да губи от способността си да взима правилни решения. Следователно вие не сте в състояние да се превърнете в победители. И главната причина за поражението е липсата на чистота на интелекта.

Няма коментари:

Публикуване на коментар