сряда, 14 септември 2016 г.

Добродетелите: Честност

Честна душа е тази, която следва шримата (възвишените Божествени
напътствия) във всяко свое действие. Честeн означава вeрен и честен; честност в следването на шримата означава вярност. Една честна душа автоматично прави всяка стъпка според шримата.

Следва да има честност в сърцето и честност в главата. Когато са налични всички видове честност, тогава дори и да има липса на доверие, ако не днес, то утре, доверието ще стане налично. Една поговорка казва: "Лодката на доверието може да се разклати, но никога не може да потъне." Така че лодката на истината е доверието. Ако има честност, дори и да се разклати лодката, когато си достоен за доверие, тя няма да потъне. Следователно чрез куража на истината, вие ставате достойни за доверието. Истината не се доказва. Истината се саморазкрива. Не доказвайте нищо, а станете олицетворение на успеха.

Кой е най-опасният човек, от когото всички се боят? Този аспект в света отвън е едно, а вътре в божественото семейство, най-опасният човек, който причинява доста вреди, е този, който е един от вътре и друг отвън. Той е дори по-опасен от онзи, който клюкари, защото не може да бъде близък с никого. Той не може да изпитва любов към никого. Всички се опитват да бъдат далеч от него. Ето защо получавате това учение чрез това бати - продължителна медитация. Това се нарича честност и чистота. Чистота в кой аспект? Честност в кой аспект? Тези неща имат огромно значение. Честност означава да говорите само това, което правите; да говорите само това, което мислите. Не бива да има никаква изкуствена форма. Следва да има честност във вашите мисли, думи и дела. При създаването на мисъл в ума, също следва да бъде налична честността и тогава ще се постигне аспекта на чистотата. Вътрешно, не следва да има и остатък от греховете. Не следва да има и никаква нечистота от вашата природа, чувства или стари санскари. Тези, които притежават такава чистота, ще бъдат честни. По какво познаваме тези, които са честни? Тези, които са честни, са обичани от всички. На първо място, те ще бъдат обичани от Бог. Бог обича тези, които са честни. Следователно, те първо ще бъдат обичани от Бог и след това ще бъдат обичани от божественото семейство. Никой няма да ги види в какъвто и да е нечист образ. Непоколебимостта и силата ще бъдат налични в тяхното дрищи (духовен поглед), думи и действия по такъв начин, че те няма да изпитват колебание, нито ще карат другите да се колебаят. Тези, които са честни, са обичани. Някой си мислят, "Аз съм честен, но никой не ме разбира." Истинският диамант никога не може да остане скрит. Ето защо, когато си мислите, "Аз съм такъв, но никой не ме разбира по този начин", означава, че честността не е налична. Истината никога не може да остане скрита и тези, които са честни, са обичани от всички. Някои дори си мислят, че понеже не са толкова близо, те не са толкова добре познати. Следва да се има предвид, че тези, които са честни и силни, не могат да скрият своята личност, дори и да са много далеч. Няма значение колко далеч е някой, той ще бъде близко до Бог. Тези, които са близко до Бог, за близо до всеки. Затова, бъдете честни.

Няма коментари:

Публикуване на коментар