четвъртък, 3 септември 2020 г.

Силата на истината

Силата на истината е такава, че не трябва да се стараеш да я доказваш. Да се опитваш да докажеш истината само показва твоя собствен инат.Трябва само да се стараеш да я живееш, да бъдеш себе си. Истината винаги се разкрива в подходящия 
момент и на точното място. Затова, най-обикновеният и силен израз на истината е смирението.

Смирението те прави обикновен и честен. Колкото си по-смирен,
по
-голямо ще бъде твоето осъзнаване на истината. И обратното.

Има голяма сила в смирението. Тази сила понякога е нужна, за да те защити. А друг път, за да защити другите. Силата на смирението ти позволява да видиш, че всичко има някакъв позитивен аспект, който им е присъщВсичко, дори обидите. Позволява ти да кажешМоже би трябва да науча нещо от всичко товаЩом ми казва това, трябва да има за какво

Дори обидите се превръщат във възможности, за да се поучим по 
естествен начин. Не чувстваш необходимост да се ядосваш.
Не ти повлиява по 
негативен начин. 

Любовта ти към себе си те поддържа стабилен, каквито и да са 
критиките. Въпреки, че проблемът е на другите, не твой, и че няма 
нищо, което да трябва да променяш в себе си, смирението
избягва необходимостта да го доказваш

Истинското смирение увеличава силата на истината и вътрешната тишина по такъв начин, че няма нужда да казваш нищо. Истинската сила на твоето вътрешно състояние ще направи така, че другият да осъзнае грешното в своето държание
Твоята единствена надежда в този момент е, че твоята скромност ще ги разтърси, за да може те също да могат да отворят себе си и да се радват на своето собствено смирение.

Някои хора смятат, че да имаш смирение или да си смирен 
означава да се кланиш на другите и да изглеждаш раболепен. Много им е трудно да развият смирениеМоят опит не е такъв. 
За мен 
смирение означава да разбера моето собствено аз и чрез това разбиране, да разбирам другите.

Да мисля за смирението е сякаш да мисля за един стар приятел: за някого, от когото сме научили много, който ни е учил много.
Развиването на смирението е внесло спокойствие в моя живот.

Откъс от книгата на Дади Джанки:
"Крилете на духа - Да освободим духовната иденичност
Светът и мъдростта на Дади Джанки"

Можете да намерите и прочетете някои от ЕЛЕКТРОННИТЕ КНИГИ на Брама Кумарис на следния линк:


Няма коментари:

Публикуване на коментар