петък, 12 септември 2014 г.

Размисли за духовността: Да се свържем с Божествения

Това, за което мислим, е това, в което се превръщаме. За това е важно да мислим за правилните неща. Първото в списъка са мислите за моята оригинална същност и за Вечния Източник.

Всяка сутрин, преди да започне нашия работен ден, нека седнем в тишина, в размисъл, да се свържем със себе си и да почувстваме осъзнатостта за Ом шанти - аз съм  душа, аз съм спокойствие, да се заредим с енергия за целия ден. Когато мислим за нашата оригинална същност на пълно спокойствие и вътрешна хармония, умът и интелектът ни създават един оазис от вътрешна стабилност и това ни помага да преодолеем различните бури от негативност, които се появяват пред нас през деня.

Вечният Източник има силата да ни припомня коя сме били, защото Неговата оригинална същност е постоянна, Той никога не забравя Кой е и е винаги в Своята истина, в осъзнатост за душа. Той е Отправната Точка за това, което сме били и за това, което ще бъдем. Добродетели като спокойствие, любов, чистота, щастие и истина са Негови добродетели, видими и достъпни за всеки, който иска да синтонизира с тях и да ги получи.

Да си представим две искрици светлина: едната тук, на Земята, във времето и материята и другата - извън зоната на материята, в света на тишината и спокойствието. Когато тези две точки се свържат чрез силата на мисълта и чувствата, е на лице единство, което позволява да се отдели поток от енергия и имаме преживяване за нашата оригинална същност. Аз-душата, тази искрица светлина, съм тук и Божествената Душа, която също е искрица светлина е там горе.  Любовта и свързаността допринасят за такава близост, че отпада чувството за разстояние.

Нужно ни е да се свързваме всеки ден с Вечния Източник в тишина, без ритуали или звук. Това е една индивидуална свързаност, която не изисква публика или правила, а само едно честно сърце. Когато някой е добронамерен, неговата свързаност с любов е във вид на поток от енергия и той получава това, от което има нужда, това, което му е необходимо за да създаде и поддържа един добър начин на живот.

За да си припомняш да създаваш един добър начин на живот, попитай се: “Кой е моят най-голям идеал?”.
Опознай го, разбери го, следвай го, на всяка цена. 
Помни: Получавам това, което създавам.


Няма коментари:

Публикуване на коментар