събота, 27 септември 2014 г.

Размисли за духовността: Самоуважение и духовна скромност

Самоуважението и духовната скромност са като наш духовен щит. Освобождават ни от фините, едва доловими влияния на егото.

Когато вървим по пътя на духовното развитие, е много важно да осъзнаем присъствието на фината, едва доловима арогантност. Тя може да се забележи в неспособността да приемем критиката, дори и тя да е градивна. 
Вътре в нас има чувства за реакция и орхвърляне. Има негативна промяна на отношението ни към този, който е направил тези коментари.

В осъзнатост за нашата духовна същност можем да приемем корекциите, които ни правят другите, като средство да напреднем и сме способни да толерираме и приемаме критиката. В същото време, не се оставяме да бъдем повлияни от похвалата.

Ключът е да създадем едно състояние на осъзнатост, в което нашите мисли да са изпълнени със самоуважение, а в нашите думите и действия да поддържаме състояние на духовна скромност. Тогава арогантността ще приключи. Тези добродетели са основата за да сме олицетворение на успеха във всяка мисъл и във всяко действие.

Усвоявайки самоуважението и духовната скромност, можем да сме инструменти за да дадем едно духовно преживяване на другите чрез нашите думи, нашите действия и взаимоотношения. Ако тези добродетели са на лице в живота ни и са стабилни, можем да разберем, че развиваме вътрешна мощ и духовна сила.


Няма коментари:

Публикуване на коментар