събота, 13 септември 2014 г.

Размисли за духовността

Когато гледаш света с физическите си очи, виждаш всички страни на нашите различия: култура, раса, индивидуалност и религия. Лесно можеш да се почувстваш своеволен, неотстъпчив и да се опиташ да докажеш, че имаш право. Но там, където има упорство, няма любов. И твоето държание може да се окаже обидно.

Сега е време да се отдалечим от всякакво отклонение, да се отдалечим от всичко, което ни ограничава. Нашето съзнание трябва да се отдалечи от понятия като раса, религия или култура.

Каквато и да е религията, на която принадлежиш или традицията, която следваш, счупи бариерите и построй мостове. Чувството да се покажеш честен и искрен в божествената пиеса и нашата колективна сила са решението. Нищо не може да се окаже трудно в осъзнатостта за Най-Чистата Любов. - Дади Джанки


Няма коментари:

Публикуване на коментар