събота, 15 ноември 2014 г.

Размисли за духовността: Практиката на непривързаност към тялото

Една основна практика за нашия духовен прогрес е да станем непривързани към нашата физическа осъзнатост, към физическото тяло. Тази практика също се определя като да станем безтелесни.

Всъщност, за да чувстваме истинското спокойствие, вътрешния мир, ни е необходимо да развием практиката да сме непривързани към тялото. Душата е светлина, тя е безтелесна и за да имам преживяване за реалността на душата, трябва да се освободя от ограничената осъзнатост за фзическото тяло и ролята, която прави асоциация с него.

Практиката е да съм стабилен в осъзнатостта, че съм душа - вечна и безсмъртна, аз съм светлина, аз съм духовна звезда, аз съм спокойствие, любов, щастие. Моето място е трона зад центъра на челото, където се представя третото око. От там аз управлявам това физическо тяло и тези сетивни органи.

Тялото е инструмент, една физическа опора за душата в този физически свят на промяна и движение. Но душата не е тялото, просто тя ползва тялото, изразява се чрез него. Тази осъзнатост се преживява по точен и ясен начин чрез практиката на непривързаността.

Една метафора за тази практика е образът на костенурката, която се прибира вътре в черупката си. По аналогичен начин, вътре в себе си аз мога да се свържа с тази светла звезда, която съм и да съм непривързан, да се отдръпна от органите на тялото и сетивата. Можем да си представим, да визуализираме как вътрешната енергия постепенно се изключва от физическите органи на тялото и цялата енергия е концентрирана и насочена към тази светла звезда зад центъра на челото. Това е контролната кабина и мястото, от където душата управлява физическото тяло.

Имайки ясно преживяване за осъзнатостта за душа, автоматично се появява естественото дълбоко духовно спокойствие. Ние сме в това състояние на осъзнатост за душа, когато се издигнем над безбройните влияния на този физически свят и сме свързани с нашата вечна и оригинална природа. Ползата от тази практика е безгранична.


Няма коментари:

Публикуване на коментар