вторник, 23 февруари 2016 г.

Добродетелите: Приспособимост

Кои са образите на съвършеното ниво в преходната епоха? Коя е отличителната черта на ангелите? Това е наличието на абсолютна лекота. Наличието на тази лекота дава възможност на ангелите да приспособят своето ниво спрямо обстоятелствата. Тези, които са тежки, нямат способността да се адаптират към никакви обстоятелства.
Следователно, основната характеристика на ангелите е, че те остават леки във всяко едно отношение. Те остават леки в мислите, леки в тяхната реч, леки в техните действия и леки в техните взаимоотношения. Ако има лекота в тези четири аспекта, тогава ангелското ниво е достигнато.

Тези, които са леки имат способността да разпознават мигновено санскарите (личностните характеристики) на душите. Те също ще бъдат в състояние да взимат мигновено решение относно всяко обстоятелство, което е пред тях. По това може да се разбере дали ангелското ниво е достигнато. Когато всички тези добродетели се виждат на практика в действията ви, това означава, че сте близо до вашето съвършено ниво.

Създайте си навик да се приспособявате към всичко. Силата да се приспособявате винаги ви прави победители.

Независимо дали живеете като просяк или животът ви е изпълнен с комфорт, да сте в състояние да се приспособявате и към двете със щастие, а не след като мислите за това. Тези, които мислят прекалено много, имат нужда от време, за да могат да изпитат насладата от приспособяването. Проверете се: Имате ли способността при всякакви обстоятелства (независимо дали са добри или са такива, които ви карат да се чувствате нестабилни) да се приспособявате във всеки един момент на всяко обстоятелство?

Когато се озовете на обществено събиране не бива главата ви да натежава и да казвате: „Не, аз предпочитам да съм на усамотено място. Не харесвам този хаос. Имам нужда да съм сам.“ Умът може да се усамоти, от екстровертни станете интровертни, това е усамотение. Някои казват, че имат нужда от стая за себе си, тъй като не могат да споделят стая с никой друг. Ако имате самостоятелна стая, спете в наслада, но дори ако в стаята спите с още десет човека, пак спете в наслада.

Дори когато петте елемента или много други души ви се противопоставят, непоколебимата ви вяра ще ви помогне да преодолеете противопоставянето им чрез силата да се приспособявате.

Тези, които имат изтънчен интелект са в състояние да моделират себе си при каквото и да е било обстоятелство. Те ще имат смелостта да посрещнат всичко. Те няма никога да се чувстват объркани, а ще имат способността да разбират ситуациите в дълбочина и да действат съобразно с това. Само когато сте леки, само тогава може да моделирате себе си. Само топлите и меки неща подлежат на моделиране.

Къде е тук топлотата и мекотата? Мекотата е смирението, а топлотата e под формата на сила. Смирението означава любов. Тези, които имат любов към всяка душа, ще могат да останат смирени. Когато не е налична любовта, те не могат да бъдат нито милосърдни, нито смирени. Ето защо е необходимо да има и смирение, и сила. По този начин, доколкото сте смирени, дотолкова ще бъде налично и усещането, че сте господари. Усещането, че сте господари е необходимо да е налично под формата на сила; а в смирението е необходимо да е добродетелта да служите на другите. Да е налична службата, а също така и усещането на господар. Когато у вас са налични и мекотата и топлотата, тогава ще може да моделирате себе си във всеки един аспект.

Понякога, прекаленото смирение причинява вреда, а понякога прекаленото усещане за господар нанася вреда. Ето защо, е необходимо да е наличен баланса между двете. Величието ще бъде налично до степента, до която е наличен баланса.

Коя специална сила ви е необходима, за да направи събиранията ви силни и единни и така да приключат всички излишни мисли? За това ви е необходима вяра и силата да акомодирате. Нишката, която ви свързва във вашите събирания, е вярата. Когато служите заедно, има голяма полза да наблюдавате санскарите на другите по един милосърден начин, а не да се концентрирате върху тях. Само когато вярата един към друг е налична в събирането, само тогава ще има успех. Не бива да имате напразни мисли предварително.

Никога не сравнявайте санскарите от миналато с тези от настоящето, за да не превърнете миналото в свое настояще. Когато обърквате миналото с настоящето, тогава точно се създава една дълга поредица от напразни мисли. И докогато у вас продължава да е налична тази поредица от напразни мисли, дотогава няма да сте стабилни и единни във вашите събирания.

Да считате грешките на другите за свои означава да дадете сила на събиранията си. Това ще се получи само, когато имате вяра един в друг: вярата в осъществяването на промяната и вярата в подпомагането на другите. Поради липса на силата на единната мисъл в колективния път, нещата се провалят. Точно както силата се разпилява, по същия начин и резултатът няма да е добър. Ето защо имате толкова голяма нужда от силата да акомодирате. Каквото чуете или видите, приемете го изцяло в себе си и след това останете със същия духовен поглед и със същите доброжелателни чувства.

Дори когато нещо не ви харесва, дори тогава трябва да имате уважение един към друг. И не бива да правите така, че да не зачитате идеите или думите на тези, които не ви допадат. Следователно, сега е необходимо да се изпълните изцяло със силата да акомодирате.

Няма коментари:

Публикуване на коментар