неделя, 28 февруари 2016 г.

Добродетелите: Благодетел

Всеки знае как да се държи добре с тези, които се държат добре с него. Обаче, трансформирайте тези, които се държат така, че да причиняват вреда, с вашето поведение носещо полза, т.е. простете им. Може би няма да можете да ги преобразите, но можете да им простите, нали? Вашата прошка ще се превърне в учение за тези души. В днешно време никой не учи, ако му давате учението на думи. Прошката означава да им дадете благословия на доброжелателство, да им дадете сътрудничество. Времето за даване на устни уроци вече отмина. Сега им давайте обич, давайте им уважение, прощавайте им и им пожелавайте добро. Това е методът за даване на учение.

Да имаш чисти мисли е основното изискване, за да станеш този, който винаги има добри пожелания към другите. Душите, които имат добри пожелания за другите, са тези, които приключват ненужните мисли на другите и също така приключват ненужните мисли, които те самите имат за другите. Когато има чисти мисли, тревогата изчезва автоматично. Вашето състояние ще ги изпълни с чувстото за подкрепа.

Тази епоха, преходният век, е наречена още благотворната епоха. Това е благотворната епоха и вие души, сте благотворни души. Специалната задача на преходния век е да донесе благодат. Първо трябва да има благодат за вас самите и заедно с това благодат за другите. Атмосферата в света причинява вреда и загуба, докато вашата атмосфера носи благодат. Така че, атмосферата на другите не може да ви повлияе. Тя е слаба, докато вие сте могъщи. Могъщите достигат до победа над слабите, слабите не побеждават могъщите. Без значение колко нечиста е атмосферата, вие сте съпътници на Всемогъщия Пълномощен Баща. Където е Бог, там е и победата. Така че, вие сте тези, които претворяват атмосферата. Поставили сте си за задача да сте претворителите на света. Това е благотворната епоха, вие души, сте благотворните души и Бащата също е Благотворител.

И така има толкова много сила. Имате силата на времето, имате собствената си сила и имате също силата на Бащата. Така че, помнете, за света са времена на вреда и загуба, докато за вас, са благотворни времена. Хората виждат само разрухата, докато вие наред с разрухата, виждате пред вас и съзиданието. Нека възвишената мисъл, че съзиданието вече е започнало, завинаги остане в сърцата ви. Така че, винаги помнете същината си и времето. Същината ви е на благотворител, и времето също е благотворно. Не би трябвало да има никакво колебание. Вие трябва да сте непоклатими, непоколебими и стабилни. Никой не би могъл да ви разколебае във вашата вяра.

Има благодат винаги, когато е налице колективната служба, в която вие напредвате виждайки санскарите на другите с милосърден поглед и не задържате техните санскари пред вас.

Душа, която носи благотворност на целия свят, на първо място е изпълнена с всички съкровища. Само души, които преливат от всички съкровища, могат да ги споделят с другите. Ако имате съкровището на познанието, то би трябвало да е цялостното познание; само когато не изпитвате никаква липса, може да се каже, че преливате. Световните благотворни души са заети със служба във всеки един момент, дали в техните мисли, техните думи, техните действия или техните общувания и взаимоотношения.

Няма коментари:

Публикуване на коментар