събота, 9 юли 2016 г.

Добродетелите: Вяра

Духовното опиянение е огледалото на вярата. Вярата е не само
интелектуална; душата може да изпитва вяра във всяка стъпка от своите действия като едно чисто духовно опиянение.

Вярата в интелекта означава опияняващо щастие в живота. Душата, която притежава това духовно опиянение, ще бъде постоянно изпълнена с щастие във всяка една мисъл. Щастието ще присъства във всяко едно от тези три - мисли, думи и действия. Опиянението ще е видимо чрез искрящите от щастие лица, ще е видимо в поведението. Доказателството за вярата е опиянението, а доказателство за самото опиянение е щастието.

Списъкът с различните форми на "опиянение" е твърде дълъг.

Същността на първия източник на опияняващо щастие е състоянието на безтелесна душа. Разбирате ли този детайл? Всеки е душа, но духовното опиянение ще бъде постигнато, когато поддържате осъзнатостта за каква душа сте.

Второто опиянение идва от уникалния живот в преходния век. Помислете за това в детайли: Какъв е животът в момента?

И трето, опиянението, което идва от ангелската форма. Помислете в дълбочина за това: Какво се има предвид под "ангел"?

И четвърто е опиянението от бъдещето. Всеки един от тези четири типа духовно опиянение ще ви направи танцуващи с щастието.

Ако е налична вярата, но няма щастие, коя е причината? Причината е, че няма опиянение. Опиянението ви помага да забравите старите си санскари и стария свят. В сегашния живот, където трябва да полагате усилия, две неща може да се окажат спънка: понякога това е стария свят, понякога това са старите санскари. Връзките чрез тялото и притежанията на тялото са изцяло включени в този аспект на света. И както света, така и старите санскари идват като спънка, дори понякога са по-силна спънка. Светът може да бъде забравен, но санскарите трудно се забравят.

Методът за трансформация на санскарите е да бъдете телесното въплъщение на тези четири типа опиянение. Нека не само мислите за опиянението, но също така да го проявявате в телесната си форма и по този начин нищо не може да ви се изпречи като спънка. Това е причината санскарите все още да не са трансформирани - интелектът има познанието, даже има и известно опиянение, но след това старите санскари се задействат отново. И какъв е тогава езикът, който използвате? Вие казвате "Всичко ми е ясно, дори осъзнавам, че трябва да се променя". Това обаче не следва да остане само на нивото на осъзнаване, следва да бъде приведено в действие, т.е. в живота. Ето това означава да приведете познанието в телесната форма.

Който и да погледне челото ви, би трябвало да види следите на духовното опиянение на него, независимо дали говорите за него или не. Това е така, тъй като съзнанието ви разпръсква вибрациите в атмосферата. Вашето отношение трябва да вдъхнови другите да изпитат атмосферата на щастието и вибрациите на щастието. Това е състоянието на стабилност в опиянението. От вашия поглед, от усмивката на лицето ви, от думите ви нека да струи практичната, телесна форма на духовното опиянение. Тогава ще бъдете наречени победоносна душа, с вяра в интелекта и в постоянно опиянение.

Не бъдете незабележими в това. Този, който е в духовно опиянение, няма да бъде в състояние да крие духовните искрици в очите си. Тези искри ще заемат една ясна и видима форма и техните вибрации автоматично ще притеглят другите. Вибрациите на този, който остава в духовното опиянение, са като защита както за самия него, така и за другите.

Първо трябва да разкриете себе си, за да можете след това да разкриете и Бог, защото чрез вас Бащата ще бъде разкрит.

Няма коментари:

Публикуване на коментар