неделя, 24 юли 2016 г.

Добродетелите: Непоколебимост

Когато се намираме в осъзнатост за притежание, колкото и да се опитваме да решим даден проблем, толкова повече се чувстваме объркани.
Следователно, в какво не трябва да се превръщате в каквато и ситуация да сте? Никога не бива да бъдете обезсърчени. Вие сте дали непоколебимо обещание, че сте деца на Бог, нали? И щом е така, дори Мая не може да ви разклати от тази позиция. Дали сте непоколебимо обещание и имате силната вяра, че сте деца на Бог - и ако вие, децата на Бог, бъдете обезсърчени, кои тогава ще са тези, които проявяват голямото си сърце? Би ли могло да бъде някой друг освен вас? Вие сте тези, които имате голямо сърце. И какво следва да направите? Сега е времето да проявите силата си като непоколебимо проявите в действие максимата „синът разкрива баща си“. Не бъдете слаби, проявете непоколебимостта си.

Не бива да таите и следа от грехове вътре в себе си. Не трябва да има и следа от грехове във вашата природа, чувства или стари санскари. Тези, които поддържат тази чистота, ще постигнат честността. По какво познаваме тези, които са честни? Тези, които са честни, биват обичани от всички. Изначално, те ще бъдат обичани от Бог, тъй като Той се радва на тези, които са честни. Тоест, тези, които са честни, първо ще получат обичта на Бог, а след това и на цялото божествено семейство. Никой няма да може да си ги и представи в каквото и да е погрешно начинание. Непоколебимостта и силата ще са толкова явни в тяхното дрищи, слова и действия, че те няма да проявяват колебание, нито ще провокират другите към колебание.

Вашият интелект следва да възприеме, че каквото и да ви принадлежи сега - тялото ви, богатството ви, връзките, които имате и пр. - всяко едно и всичко останало трябва да бъдат забравени, точно както душата забравя, след като напусне тялото. Целта е толкова нависоко! Аз съм безтелесна душа. В това трябва да сте непоколебими. Когато напуснете тялото, не умирате. Не, душата все още не е станала напълно чиста.

Специалността на Брама Баба е, че той правеше това, което мисли. Той правеше това, което казваше. И понеже това учение е ново, то срещна голяма опозция. И въпреки това, чрез осъзнаване на достойнството си, чрез осъзнаване за присъствието на Бащата, използвайки оръжията на решителността и вярата, и със силата, той не можеше да бъде разклатен и разколебан от своята позиция. И когато сте в своята позиция, какво може тогава да направи опозицията? Опозицията ви прави непоколебими във вашата позиция. Тя не ви разколебава, а ви прави непоколебими. Практичното доказателство за победата сте самите вие и службата ви във всички четири направления. И така, тези които преди казваха „Това са тези, които създават катаклизъм (dhamal), сега казват „Те ще ви покажат чудеса (kamaal)“. Как се случи това? Като опозицията беше прекратена чрез използване на извисената позиция.

Няма коментари:

Публикуване на коментар