четвъртък, 11 август 2016 г.

Добродетелите: Щедрост

Събирането на душите е специално, когато са налични чувствата и думитеим на такива, които имат щедри сърца и щедри умове. Да имате щедър ум означава да проявявате постоянно голямото си сърце във всяко едно действие. В кой аспект проявявате щедрото си сърце? Да имате голямо сърце означава постоянно да изпращате благопожелания на другите и чрез това да улеснявате другите да вървят напред. 
 
"Каквото имам е твое и всичко твое е мое." Защо? Защото всичко принадлежи на Единствения Баща. Проявявайте щедрите си сърца чрез това безгранично отношение. Да имате щедри сърца означава на имате чувството да сте дарители, да имате щедри сърца в даряването и да дарявате специалностите си, добродетелите и силите, които сте придобили. И преди е  казвано, че не е нещо специално даряването на богатството на познанието чрез думите, а да сътрудничите с другите чрез даряването или  отдаването на добродетели. Думата "дарение" не е най-подходящата за духовното семейство. Това е така, защото сътрудничеството е чрез даване на възможността на другите да проявят добродетелите си чрез проявата на вашите собствени добродетели, чрез сътрудничество, което изпълва другите с техните специалности; това означава да сте велики дарители, тези с големи сърца. Да станете тези, които притежават такъв щедър ум и щедро сърце означава да следвате Брама Баба. 

Кой ще са чертите на тези, които притежават такива щедри умове? Знаете ли кои ще са тези черти? Всички ги знаете. Има три специални черти. Тези души ще бъдат освободени от следните три неща: завист, омраза и критика на другите. Тези неща вие ги наричате, че са нападки към другите. Да бъдете свободни от тези три неща завинаги означава да имате щедър ум. Завистта ви изтощава и обезпокоява другите. Точно както гневът е наречен огън, по същия начин работи и завистта. Гневът е голямият огън, докато завистта е малкият.

Омразата не позволява да изпитате състоянието да сте тези, които имат чисти мисли или тези, които имат добри благопожелания към другите. Омразата придава упадък на самите вас, а също и на тези около вас. По същия начин, когато критикувате другите - независимо дали е на шега или на истина, означава да причинявате скръб. Това е същото, както когато някой върви до вас и вие го бутате или препъвате, за да падне. И когато някой падне по този начин, независимо дали раната, която получи е малка или голяма, той ще загуби кураж и ще продължи да мисли за раната си. И докато раната е налична, той  ще продължава да помни този, когото е свързан с нея. И това не е дребно нещо. Много лесно обсъждате някой, но даже и раната причинена на шега носи скръб. Шегата също се счита за причинител на скръб. Разбирате ли? 

Точно както вие сте основата, по същия начин вие сте и инструменти, които се превръщат в образ на щедрост; на тези, които имат щедри сърца и щедри умове. Сега разбирате тези черти, нали? Тези, които имат щедри умове, няма да притежават тези три неща. Тези, които имат големи сърца ще бъдат децата на Дарителя, водещи дарители. Вие сте инструментите, които привеждат плановете в действие. И както плановете са добри, така и вие самите сте добри. Нали така? Много сте добри. Бащата също смята, че сте добри. Има голяма любов към службата. Основата да имате постоянен успех в службата, е щедростта. 

Бащата е щастлив: щастлив е да види децата с широк интелект. Точно както интелектът е широк, нека и сърцето да е голямо. Всички вие имате широк интелект и затова сте дошли да създавате тези планове.
Какъв би бил езикът на душата, която има вяра в интелекта? Сладостта на езика би било общото нещо, а също и наличието на щедрост. Щедрост означава щедростта да подпомагате всички души да напредват. Такава щедра душа би казала "Първо вие" и няма непрекъснато да казва "Аз, аз". Щедрост означава да се дава път напред на другите. И както вече сте чули, Брама Баба винаги държи Jagadamba и децата на преден план. Той би казал, " Jagadamba е по-умна от мен", "Децата са по-умни от мен". Това е езикът на щедростта. Винаги, когато щедростта е налице и липсва желанието за предния план, тогава душата съгласно правилата на драмата автоматично получава плодовете, които сърцето жадува.

Доколкото душата остава стабилна в осъзнатостта да бъде свободна дори и от най-малката следа от желание, дотолкова Бащата и семейството ще считат тази душа за добра, за стойностна и ще я поставят отпред. Следователно, душата която казва от сърце "Първо вие" няма да бъде изоставена, а автоматично другите ще я поставят най-отпред. Това обаче не е възможно за тези, които имат желания. Следователно, езикът на душата, която има вяра в интелекта, винаги ще бъде този на щедростта. Това ще бъде езикът на удовлетвореността и езикът допринасящ добруване за всички. Душите, които говорят този език, са наречени победоносни души, които имат вяра в интелекта. 

Като вижда щедрите сърца на децата, Бог, дарителят на благословии, дарява благословиите си на тези, които са постоянно щедри: Той дарява благословиите за щедри сърца, широк интелект, безгранична служба и санскари на щедрост. Да имате щедри сърца означава да бъдете олицетворение на безграничната осъзнатост. Да бъдете безгранични в който и да е аспект, означава да бъдете щедри. Когато е налице  състоянието на безграничност, нищо не може да привлече душата. Това е познато като състоянието да бъдете равни на Бащата, да сте karmateet (освободени от влиянието на действията) и в ангелската форма. 

Себеотрицанието е ключът към щастието на службата. Въпреки това, ако поддържате щастието от службата само в границите на съзнанието на "Аз-ът", то няма да се увеличава. Затова непрестанно се стремете да служите на другите и да доставяте плодовете на богатството чрез себеотрицание и така ще се придвижвате напред. Не казвайте просто "Аз, аз", а вместо това увличайте и другите със себе си. Споделяйте с другите и продължавайте да се движите напред. Понякога именно тази вибрация се излъчва, когато служите. Затова сега бъдете с щедри сърца в службата. Не се сравнявайте с другите, като казвате "Този също прави това. Това се случва през цялото време." Напротив, позволете си да бъдете инструмент, който показва своята специалност. Каква беше специалността на Брама Баба? Той винаги поставя децата пред себе си. "Моите деца са умни. Моите деца ще свършат това." Той се отдаваше толкова много, че дори отдаваше щастието, което получаваше чрез себеотрицанието. И ако някой хвалеше Брама заради любовта или постиженията му, той винаги му напомняше за Бащата.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар