неделя, 7 юли 2019 г.

Размисли за духовността: ТишинаКогато тишината е дълбока и преливаща от пълнота, когато вече не копнеем за звука, когато сме изцяло концентрирани в Единствения, тогава  мисълта като стрела открива целта и се разтваря в нея. Там човешката душа не само съзира Бог, но се потапя напълно, цялостно и неограничено в чистотата на това Същество. Изпълнена с чиста светлина, която вече се е превърнала в нейна същност, душата като жив фар излъчва тази енергия към другите под формата на спокойствие и любов.
Тишината е мостът за общуване между Божествения и божественото в човешкото същество. В тишината откриваме това, което е най-ценно за нас. Духовната тишина е позиционирането на сърцето и ума в готовност за общуване с Единствения. Не става въпрос за общуване, базирано на повтарящи се думи, нито на интелектуални теории, нито на молби за задоволяването на ограничени желания. Свещеното общуване е хармонията на оригиналното аз с Вечния и Единствения.
В духовната тишина получавам чистата и алтруистична енергия на Източника и Твореца, която ми помага да изляза от пашкула на праха и рутината, разкривайки безграничните хоризонти на един нов поглед. За да се освободя от негативността, е необходима тишина. Погълнат от нейната дълбочина, аз се обновявам. В това обновление умът се пречиства, предоставяйки едно различно възприемане на реалността. Най-дълбокото възприемане от всички е моята собствена вечност.
Присъствието на тишината е толкова необходимо на нас душите, колкото дишането на физическото тяло. За да съм изпълнен с жизнена сила, е необходимо да открия една точка на неподвижност, от където започвам и където се завръщам всеки ден; един оазис от вътрешна тишина. Тишината води моята умствена и емоционална енергия до една точка на концентрация, където откривам неподвижността. Без тази вътрешна неподвижност се превръщам в марионетка, влачена насам и натам от безбройните конци на външните влияния. Тази точка на вътрешна неподвижност е семенцето на независимостта, която реже конците и спира загубата на енергия.
Тишината лекува. Тишината е като огледало. Всичко е ясно. Огледалото не обвинява, нито критикува, а ми помага да видя нещата такива каквито са, поставяйки ми диагноза, която ме освобождава от какъвто и да е вид грешни мисли. Как постига това тишината? Тишината съживява оригиналното спокойствие на моето аз. Спокойствие, което е вродено и божествено, и когато се призове, струи през моето аз, хармонизирайки и лекувайки всяко неравновесие. Тишината е пълна и цялостна, приветлива, мощна и напълно активна.
За да активирам тишината, правя стъпка навътре в себе си. Свързвам се с моето вечно аз - душата. На това място, където спокойствието е непокътнато, като в една утроба, в която времето не съществува, започва процесът на обновление и възстановяване. Там се гради един нов модел от чиста енергия.
В това пространство от интроспекция аз разсъждавам. Събирам това, което съм забравил от много дълго време. Концентрирам се бавно и нежно и докато правя това, оригиналните духовни следи на любов, истина и спокойствие избликват и се чувстват като собствена и вечна реалност. Чрез тях качеството започва да навлиза в моя живот. Качеството е едно приближаване към нещо по-чисто и по-истинско в нас самите. Качеството е началото за да имаме една по-просветлена мисъл и за обединяването на действията. В това пространство Тишината ме учи как да слушам, как да развия отвореност към Бог.
Слушането ме насочва към правилната позиция, отваряйки един канал на възприемчивост. Възприемчивостта ме изравнява с реалността на Бог; едно много необходимо изравняване, ако наистина искам да съм в единство с Него. За възприемчивостта ми е нужно да изчистя себе си. Трябва да съм чист, открит, обикновен, освободен от изкуственост и тогава започвам един истински разговор.
Докато слушам, получавам. Докато получавам, чувствам и излъчвам, и постепенно достигам до концентрацията. Концентрация е да съм напълно погълнат от една единствена мисъл. Където има любов, концентрацията е естествена и стабилна, като неподвижния пламък на една свещ, който излъчва своята аура от светлина. Мисълта, от която някой е погълнат, се превръща в негов свят. Когато човешният ум е погълнат от мисълта за Бог, личността се чувства възродена, хармонията от вътрешния мир се чувства в дълбочина. В това тихо единство от любов ставам напълно спокоен, не като един интелектуален процес, а като едно състояние на вътрешното аз. Пробуден. Това пробуждане идва, когато съм напълно осъзнат за Истината. Просто ставам осъзнат за илюзиите (фалшивото и нереалното) в мен и около мен; и за усилието, което ми е нужно за да ги отстраня.
Това пробуждане ми позволява да долавям това, което до сега не съм бил в състояние да почуствам. В това пробуждане в извисено състояние на осъзнатост, личността се одухотворява и става по-истинска. Вътре в тишината фините лъчи на концентрираната мисъл се срещат с Бог. Това е силата на тишината, често наричана медитация. Звукът не позволява тази среща с Бог. Звукът само може да възхвалява и прославя. Песента или тържественото пеене ме приближават до единството с Божествения, но не могат  да го създадат. Само тишината създава истинското преживяване за единство.
Концентрираната тишина е безмълвното фокусиране на чистото внимание в Единствения. Любовта към Него прави това фокусиране да е лесно, стабилно и пълно. Тази близост на моето аз с Върховния неизбежно вдъхновява желанието за промяна в мен; вдъхновение за прогрес на моето аз, за да го направи достойно да удовлетвори своя оригинален потенциал и когато е възможно, да споделя с другите плодовете от опознаването на този потенциал. Това споделяне не се достига говорейки много, а по-скоро чрез личния пример.
Откъс от книгата на Антони Страно:
"Точката Алфа"

Можете да намерите и прочетете някои от ЕЛЕКТРОННИТЕ КНИГИ на Брама Кумарис на следния линк:

Няма коментари:

Публикуване на коментар