неделя, 20 юли 2014 г.

Открита беседа на тема "Опознай себе си: Силата на Мисълта"

Ние сме създателите на нашите мисли. Нека бъдем осъзнати творци изпълнени с любов и уважение. Какви мисли творя? Кой е моят прототип? Кой ме вдъхновява и направлява? Качеството на нашите мисли определя качеството на нашия живот. 

Откритата беседа се излъчва от Центъра Брама Кумарис в Атина, Гърция на адрес:
ул. Тасоу 12А, пл. Америкис. 

За информация email: silencepoint@gr.brahmakumaris.org

Можете да чуете запис на беседата на следния линк:


https://www.youtube.com/watch?v=bMxS4Tgf_FY


Няма коментари:

Публикуване на коментар