петък, 3 октомври 2014 г.

Размисли за духовността: Оригиналните добродетели на душата

Душата има пет основни добродетели и можем да кажем, че те са основните цветове с които оцветяваме нашия живот.
Те са
:
спокойствие (мир), чистота, любов, познание и щастие.

1. Спокойствие (мир)
Спокойствието е оригиналната добродетел на душата. Спокойствие означава вътрешен мир, тишина. В това състояние на вътрешно спокойствие аз съм в хармония с всичко и с всички, които са около мен. Думата шанти означава спокойствие и използваме тази мисъл като ключова стъпка към медитацията.

2. Чистота
Това е състояние на вътрешен мир и прозрачност, където съм същият отвътре и отвън, без да заблуждавам нито себе си, нито другите. В следствие на това няма място за нищо фалшиво. Чистотата е истинското оригинално състояние на душата, в което не се извършва никакво насилие нито срещу другите, нито срещу мен. Когато съм в моята оригинална чистота, другите не могат да ме наранят, дори и да се опитват, защото съществува една естествена защитна аура като една невидима бариера. Когато достигна това ниво на чистота, чувствам уважение към всичко и към всички.

3. Щастие
Щастието е естественият израз на радост, че съм жив, че имам взаимоотношения с другите. Щастието е възможно само тогава, когато съм приятел със себе си, когато изразявам с уважение това, което съм и споделям с другите моята същност и моите действия. Имам взаимоотношения с хората и с природата и чувствам удовлетворение от живота.

4. Познание
Да знам кой съм и да бъда наистина себе си завинаги и да съм в тази осъзнатост, това означава познание. Не става въпрос да знам на теория какво е душата, мира, любовта...а да съм това, да го живея: аз съм душа, аз съм мир, аз съм любов. Тази мисъл “аз съм” е моята оригинална осъзнатост, която няма връзка с фалшивото аз на егото.

5. Любов
Може би това е оригиналната добродетел, която е най-трудна за постигане, защото до голяма степен е примесена с привързаност, чувство за притежание и зависимост, пороци, които са толкова дълбоко вкоренени, че са приети като нещо нормално. В резултат на това, ни е трудно да постигнем истинската форма на чистата любов, която е безусловна. Добродетелта любов означава: грижа се, споделям и освобождавам. Духовната любов никога не създава такава необходимост или зависимост, в която другите да не могат да открият себе си или да бъдат себе си. Любовта е най-голямата сила и благословия на Вселената.

Когато сме осъзнати за тези пет оригинални добродетели, постепенно разбираме, че всяка една от тях има много характеристики.

Например, осъзнаваме, че любов не означава само едно специално чувство към една или две личности. Духовната любов е много по-голяма, тя е уважение, толерантност, прошка, състрадание и гъвкавост към приспособяване. Съществува едно универсално чувство за принадлежност, едно дълбоко спокойствие на сърцето, една щедрост на духа, което като една прегръдка обединява всичко.


Оставайки в тишина, в медитация ние се отваряме и чувстваме нашите оригинални добродетели, активираме ги и по този начин можем да ги изразяваме и да ги направим по-осезаеми на практика в нашите действия. Тогава те са налице и са стабилни в нашия живот, изпълвайки ни със своя духовен аромат и позволявайки ни да служим на другите по един възвишен начин.

Няма коментари:

Публикуване на коментар