петък, 10 октомври 2014 г.

Размисли за духовността: Безусловното приемане

Да приема другите по един безусловен начин им помага да свалят маските си, да се чувстват удобно да бъдат себе си. Тази сигурност, че са приети им дава свободата да бъдат себе си и това от своя страна им помага те самите да се приемат.

Всички понякога се оказваме в ситуации, в които чувстваме отхвърляне или съпротива към някого. Но забравяме, че когато вземем решение да се противопоставяме на нещо или някого, независимо дали в ума си или физически, само засилваме обекта на нашето противопоставяне, независимо дали е в реалността или в ума си.

Ако искам да се радвам на способността да влияя на другите, винаги трябва да започна с приемане. Ако искам да ги обезоръжа, нека започна с приемане. Ако искам да насърча някого, той да разкрие своите способности, нека започна с приемане. Нека не поставям условия. В противен случай, това е само противопоставяне, замаскирано като приемане и все още се опитвам да контролирам.

Но можем да усетим от далеч мириса на някой, който иска да ни контролира, нали така?

Няма коментари:

Публикуване на коментар