неделя, 28 февруари 2016 г.

Добродетелите: Благодетел

Всеки знае как да се държи добре с тези, които се държат добре с него. Обаче, трансформирайте тези, които се държат така, че да причиняват вреда, с вашето поведение носещо полза, т.е. простете им. Може би няма да можете да ги преобразите, но можете да им простите, нали? Вашата прошка ще се превърне в учение за тези души. В днешно време никой не учи, ако му давате учението на думи. Прошката означава да им дадете благословия на доброжелателство, да им дадете сътрудничество. Времето за даване на устни уроци вече отмина. Сега им давайте обич, давайте им уважение, прощавайте им и им пожелавайте добро. Това е методът за даване на учение.

Да имаш чисти мисли е основното изискване, за да станеш този, който винаги има добри пожелания към другите. Душите, които имат добри пожелания за другите, са тези, които приключват ненужните мисли на другите и също така приключват ненужните мисли, които те самите имат за другите. Когато има чисти мисли, тревогата изчезва автоматично. Вашето състояние ще ги изпълни с чувстото за подкрепа.

Тази епоха, преходният век, е наречена още благотворната епоха. Това е благотворната епоха и вие души, сте благотворни души. Специалната задача на преходния век е да донесе благодат. Първо трябва да има благодат за вас самите и заедно с това благодат за другите. Атмосферата в света причинява вреда и загуба, докато вашата атмосфера носи благодат. Така че, атмосферата на другите не може да ви повлияе. Тя е слаба, докато вие сте могъщи. Могъщите достигат до победа над слабите, слабите не побеждават могъщите. Без значение колко нечиста е атмосферата, вие сте съпътници на Всемогъщия Пълномощен Баща. Където е Бог, там е и победата. Така че, вие сте тези, които претворяват атмосферата. Поставили сте си за задача да сте претворителите на света. Това е благотворната епоха, вие души, сте благотворните души и Бащата също е Благотворител.

И така има толкова много сила. Имате силата на времето, имате собствената си сила и имате също силата на Бащата. Така че, помнете, за света са времена на вреда и загуба, докато за вас, са благотворни времена. Хората виждат само разрухата, докато вие наред с разрухата, виждате пред вас и съзиданието. Нека възвишената мисъл, че съзиданието вече е започнало, завинаги остане в сърцата ви. Така че, винаги помнете същината си и времето. Същината ви е на благотворител, и времето също е благотворно. Не би трябвало да има никакво колебание. Вие трябва да сте непоклатими, непоколебими и стабилни. Никой не би могъл да ви разколебае във вашата вяра.

Има благодат винаги, когато е налице колективната служба, в която вие напредвате виждайки санскарите на другите с милосърден поглед и не задържате техните санскари пред вас.

Душа, която носи благотворност на целия свят, на първо място е изпълнена с всички съкровища. Само души, които преливат от всички съкровища, могат да ги споделят с другите. Ако имате съкровището на познанието, то би трябвало да е цялостното познание; само когато не изпитвате никаква липса, може да се каже, че преливате. Световните благотворни души са заети със служба във всеки един момент, дали в техните мисли, техните думи, техните действия или техните общувания и взаимоотношения.

вторник, 23 февруари 2016 г.

Основен курс по Раджа Йога

Добре дошли на 1 Март, вторник от 19:00ч. на Основния Курс по Раджа Йога включващ 6 срещи в рамките на един месец в удобно за вас време. Курсът е на основата на самопознанието на Раджа Йога.

Нека си припомним нашата вътрешна красота - дълбокото спокойствие, чистотата, мъдростта, щастието. Те са във всеки един от нас, просто забравяме да се свържем с тях, да ги активираме и да ги изразим в заобикалящия ни свят.


Предварителна регистрация за участие на Скайп адрес: meditatsia 
Свободен достъп.

 
Може да правите дарения за Центъра Брама Кумарис на следния линк:


https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=JH2AF2LJWK4XW  

Добродетелите: Приспособимост

Кои са образите на съвършеното ниво в преходната епоха? Коя е отличителната черта на ангелите? Това е наличието на абсолютна лекота. Наличието на тази лекота дава възможност на ангелите да приспособят своето ниво спрямо обстоятелствата. Тези, които са тежки, нямат способността да се адаптират към никакви обстоятелства.
Следователно, основната характеристика на ангелите е, че те остават леки във всяко едно отношение. Те остават леки в мислите, леки в тяхната реч, леки в техните действия и леки в техните взаимоотношения. Ако има лекота в тези четири аспекта, тогава ангелското ниво е достигнато.

Тези, които са леки имат способността да разпознават мигновено санскарите (личностните характеристики) на душите. Те също ще бъдат в състояние да взимат мигновено решение относно всяко обстоятелство, което е пред тях. По това може да се разбере дали ангелското ниво е достигнато. Когато всички тези добродетели се виждат на практика в действията ви, това означава, че сте близо до вашето съвършено ниво.

Създайте си навик да се приспособявате към всичко. Силата да се приспособявате винаги ви прави победители.

Независимо дали живеете като просяк или животът ви е изпълнен с комфорт, да сте в състояние да се приспособявате и към двете със щастие, а не след като мислите за това. Тези, които мислят прекалено много, имат нужда от време, за да могат да изпитат насладата от приспособяването. Проверете се: Имате ли способността при всякакви обстоятелства (независимо дали са добри или са такива, които ви карат да се чувствате нестабилни) да се приспособявате във всеки един момент на всяко обстоятелство?

Когато се озовете на обществено събиране не бива главата ви да натежава и да казвате: „Не, аз предпочитам да съм на усамотено място. Не харесвам този хаос. Имам нужда да съм сам.“ Умът може да се усамоти, от екстровертни станете интровертни, това е усамотение. Някои казват, че имат нужда от стая за себе си, тъй като не могат да споделят стая с никой друг. Ако имате самостоятелна стая, спете в наслада, но дори ако в стаята спите с още десет човека, пак спете в наслада.

Дори когато петте елемента или много други души ви се противопоставят, непоколебимата ви вяра ще ви помогне да преодолеете противопоставянето им чрез силата да се приспособявате.

Тези, които имат изтънчен интелект са в състояние да моделират себе си при каквото и да е било обстоятелство. Те ще имат смелостта да посрещнат всичко. Те няма никога да се чувстват объркани, а ще имат способността да разбират ситуациите в дълбочина и да действат съобразно с това. Само когато сте леки, само тогава може да моделирате себе си. Само топлите и меки неща подлежат на моделиране.

Къде е тук топлотата и мекотата? Мекотата е смирението, а топлотата e под формата на сила. Смирението означава любов. Тези, които имат любов към всяка душа, ще могат да останат смирени. Когато не е налична любовта, те не могат да бъдат нито милосърдни, нито смирени. Ето защо е необходимо да има и смирение, и сила. По този начин, доколкото сте смирени, дотолкова ще бъде налично и усещането, че сте господари. Усещането, че сте господари е необходимо да е налично под формата на сила; а в смирението е необходимо да е добродетелта да служите на другите. Да е налична службата, а също така и усещането на господар. Когато у вас са налични и мекотата и топлотата, тогава ще може да моделирате себе си във всеки един аспект.

Понякога, прекаленото смирение причинява вреда, а понякога прекаленото усещане за господар нанася вреда. Ето защо, е необходимо да е наличен баланса между двете. Величието ще бъде налично до степента, до която е наличен баланса.

Коя специална сила ви е необходима, за да направи събиранията ви силни и единни и така да приключат всички излишни мисли? За това ви е необходима вяра и силата да акомодирате. Нишката, която ви свързва във вашите събирания, е вярата. Когато служите заедно, има голяма полза да наблюдавате санскарите на другите по един милосърден начин, а не да се концентрирате върху тях. Само когато вярата един към друг е налична в събирането, само тогава ще има успех. Не бива да имате напразни мисли предварително.

Никога не сравнявайте санскарите от миналато с тези от настоящето, за да не превърнете миналото в свое настояще. Когато обърквате миналото с настоящето, тогава точно се създава една дълга поредица от напразни мисли. И докогато у вас продължава да е налична тази поредица от напразни мисли, дотогава няма да сте стабилни и единни във вашите събирания.

Да считате грешките на другите за свои означава да дадете сила на събиранията си. Това ще се получи само, когато имате вяра един в друг: вярата в осъществяването на промяната и вярата в подпомагането на другите. Поради липса на силата на единната мисъл в колективния път, нещата се провалят. Точно както силата се разпилява, по същия начин и резултатът няма да е добър. Ето защо имате толкова голяма нужда от силата да акомодирате. Каквото чуете или видите, приемете го изцяло в себе си и след това останете със същия духовен поглед и със същите доброжелателни чувства.

Дори когато нещо не ви харесва, дори тогава трябва да имате уважение един към друг. И не бива да правите така, че да не зачитате идеите или думите на тези, които не ви допадат. Следователно, сега е необходимо да се изпълните изцяло със силата да акомодирате.

събота, 13 февруари 2016 г.

Добродетелите: Прецизност, Точност


Ако има личен успех, но няма успех при останалите, това не е прецизна служба. Ако останалите преживяват успех, но аз не, това също не е прецизна служба.

Поддържането на чистотата, автоматично води до прецизни мисли, думи, действия и въжделения. Какво означава „прецизност“? Първо, прецизност, означава използване на точния метод в точното време. Второ, прецизност означава, че има значимост във всяка мисъл, точна значимост. Думи като: „Просто така стана, просто така се случи“ няма да се изговарят или появяват. Такава чиста душа е непрестанно прецизна във всяко действие, което означава, че във всяко действие от ежедневния график, душата е изпълнена с познание.
 
Когато общувате с някого, ако не различавате неговите чувства или емоции, или след като ги различите, не вземете прецизно решение, тогава не можете да пожънете успех в нито една задача. Налага ви се да се свързвате с хора и също ви се налага да преодолявате ситуации; в живота се сблъсквате и с двете.

Основата на вашия метод е възвишеното отношение. Ако отношението ви е възвишено, методът ви е прецизен. Ако методът ви е прецизен, резултатът е успешен. И така семето на метода и успеха е отношението.

Прецизната вяра е: Сега аз принадлежа на Бащата, Върховната Душа, и аз разпознавам, приемам и напредвам възприемайки себе си за душа, и познавам Бащата такъв, какъвто е. Това е прецизна вяра.

вторник, 2 февруари 2016 г.

Открита беседа: "Единство"

Откритата беседа се излъчва от Центъра на Брама Кумарис в Атина, Гърция на адрес: ул. Тасоу 12А, пл. Америкис

Можете да чуете беседата на следния линк:

https://www.youtube.com/watch?v=3yCeykxCqM8