неделя, 24 юли 2016 г.

Добродетелите: Непоколебимост

Когато се намираме в осъзнатост за притежание, колкото и да се опитваме да решим даден проблем, толкова повече се чувстваме объркани.
Следователно, в какво не трябва да се превръщате в каквато и ситуация да сте? Никога не бива да бъдете обезсърчени. Вие сте дали непоколебимо обещание, че сте деца на Бог, нали? И щом е така, дори Мая не може да ви разклати от тази позиция. Дали сте непоколебимо обещание и имате силната вяра, че сте деца на Бог - и ако вие, децата на Бог, бъдете обезсърчени, кои тогава ще са тези, които проявяват голямото си сърце? Би ли могло да бъде някой друг освен вас? Вие сте тези, които имате голямо сърце. И какво следва да направите? Сега е времето да проявите силата си като непоколебимо проявите в действие максимата „синът разкрива баща си“. Не бъдете слаби, проявете непоколебимостта си.

Не бива да таите и следа от грехове вътре в себе си. Не трябва да има и следа от грехове във вашата природа, чувства или стари санскари. Тези, които поддържат тази чистота, ще постигнат честността. По какво познаваме тези, които са честни? Тези, които са честни, биват обичани от всички. Изначално, те ще бъдат обичани от Бог, тъй като Той се радва на тези, които са честни. Тоест, тези, които са честни, първо ще получат обичта на Бог, а след това и на цялото божествено семейство. Никой няма да може да си ги и представи в каквото и да е погрешно начинание. Непоколебимостта и силата ще са толкова явни в тяхното дрищи, слова и действия, че те няма да проявяват колебание, нито ще провокират другите към колебание.

Вашият интелект следва да възприеме, че каквото и да ви принадлежи сега - тялото ви, богатството ви, връзките, които имате и пр. - всяко едно и всичко останало трябва да бъдат забравени, точно както душата забравя, след като напусне тялото. Целта е толкова нависоко! Аз съм безтелесна душа. В това трябва да сте непоколебими. Когато напуснете тялото, не умирате. Не, душата все още не е станала напълно чиста.

Специалността на Брама Баба е, че той правеше това, което мисли. Той правеше това, което казваше. И понеже това учение е ново, то срещна голяма опозция. И въпреки това, чрез осъзнаване на достойнството си, чрез осъзнаване за присъствието на Бащата, използвайки оръжията на решителността и вярата, и със силата, той не можеше да бъде разклатен и разколебан от своята позиция. И когато сте в своята позиция, какво може тогава да направи опозицията? Опозицията ви прави непоколебими във вашата позиция. Тя не ви разколебава, а ви прави непоколебими. Практичното доказателство за победата сте самите вие и службата ви във всички четири направления. И така, тези които преди казваха „Това са тези, които създават катаклизъм (dhamal), сега казват „Те ще ви покажат чудеса (kamaal)“. Как се случи това? Като опозицията беше прекратена чрез използване на извисената позиция.

петък, 15 юли 2016 г.

Добродетелите: Безстрашие

Във външния свят има проверовъчни тестове на всеки три месеца. Тук,
резултатът от степента, до която сте се превърнали във въплъщение на
любовта, ще бъде забелязан след един месец. Добродетелта на безстрашието е основна и тя не беше включена в теста, защото има голяма липса от нея. Опитайте се, в рамките на месец, да включите в себе си напълно добродетелта на безстрашието. Как може да съществува безстрашие? Какъв е основният метод за постигането му? Да бъдете безтелесни; колкото повече оставате в безтелесната форма, толкова повече ще ставате безстрашни. Страх има, когато сте в тялото.

Вие не се притеснявате от настоящето или бъдещето. Всъщност, обстоятелствата са нищо, в сравнение със същността на истинската ви форма. Без значение колко висока може да бъде една планина, щом сте високо над нея, планината изглежда малка. Когато големи трудности се появят, изпитайте летящото си ниво и трудността ще ви изглежда като играчка. Каквато и да е, както и да е, тя не представлява нищо пред някого, който е в летящото си ниво.

Със силата на истината усвоете божествеността. Без значение, какво трябва да изтърпите/толерирате, не се плашете. Истината винаги ще блесне с времето. Кажете: „Лодката на истината може да се разклати, но никога няма да потъне“. В този случай, ще ви отведе до бреговете, затова, бъдете безстрашни! Ако се налага да се справите с нещо, гледайте живота на Брама Баба пред вас. Много ситуации са се появявали пред Брама Баба и най-различни ситуации са касаели децата. При все това, оставайки в множеството и имайки отговорности, със силата на истината, той е побеждавал.

Не всеки ще отиде в рая. Тези, които правят усилия ще отидат там, всички останали ще отидат в страната на освобождението. И тъй като никой от тях не знае това, те са изплашени.

Когато някой, който посреща предизвикателствата безстрашно по този начин, някой, който не се плаши от бурите на Мая и непресттанно предизвиква възможността да побеждава, поведе армията, останалите също ще последват.

събота, 9 юли 2016 г.

Добродетелите: Вяра

Духовното опиянение е огледалото на вярата. Вярата е не само
интелектуална; душата може да изпитва вяра във всяка стъпка от своите действия като едно чисто духовно опиянение.

Вярата в интелекта означава опияняващо щастие в живота. Душата, която притежава това духовно опиянение, ще бъде постоянно изпълнена с щастие във всяка една мисъл. Щастието ще присъства във всяко едно от тези три - мисли, думи и действия. Опиянението ще е видимо чрез искрящите от щастие лица, ще е видимо в поведението. Доказателството за вярата е опиянението, а доказателство за самото опиянение е щастието.

Списъкът с различните форми на "опиянение" е твърде дълъг.

Същността на първия източник на опияняващо щастие е състоянието на безтелесна душа. Разбирате ли този детайл? Всеки е душа, но духовното опиянение ще бъде постигнато, когато поддържате осъзнатостта за каква душа сте.

Второто опиянение идва от уникалния живот в преходния век. Помислете за това в детайли: Какъв е животът в момента?

И трето, опиянението, което идва от ангелската форма. Помислете в дълбочина за това: Какво се има предвид под "ангел"?

И четвърто е опиянението от бъдещето. Всеки един от тези четири типа духовно опиянение ще ви направи танцуващи с щастието.

Ако е налична вярата, но няма щастие, коя е причината? Причината е, че няма опиянение. Опиянението ви помага да забравите старите си санскари и стария свят. В сегашния живот, където трябва да полагате усилия, две неща може да се окажат спънка: понякога това е стария свят, понякога това са старите санскари. Връзките чрез тялото и притежанията на тялото са изцяло включени в този аспект на света. И както света, така и старите санскари идват като спънка, дори понякога са по-силна спънка. Светът може да бъде забравен, но санскарите трудно се забравят.

Методът за трансформация на санскарите е да бъдете телесното въплъщение на тези четири типа опиянение. Нека не само мислите за опиянението, но също така да го проявявате в телесната си форма и по този начин нищо не може да ви се изпречи като спънка. Това е причината санскарите все още да не са трансформирани - интелектът има познанието, даже има и известно опиянение, но след това старите санскари се задействат отново. И какъв е тогава езикът, който използвате? Вие казвате "Всичко ми е ясно, дори осъзнавам, че трябва да се променя". Това обаче не следва да остане само на нивото на осъзнаване, следва да бъде приведено в действие, т.е. в живота. Ето това означава да приведете познанието в телесната форма.

Който и да погледне челото ви, би трябвало да види следите на духовното опиянение на него, независимо дали говорите за него или не. Това е така, тъй като съзнанието ви разпръсква вибрациите в атмосферата. Вашето отношение трябва да вдъхнови другите да изпитат атмосферата на щастието и вибрациите на щастието. Това е състоянието на стабилност в опиянението. От вашия поглед, от усмивката на лицето ви, от думите ви нека да струи практичната, телесна форма на духовното опиянение. Тогава ще бъдете наречени победоносна душа, с вяра в интелекта и в постоянно опиянение.

Не бъдете незабележими в това. Този, който е в духовно опиянение, няма да бъде в състояние да крие духовните искрици в очите си. Тези искри ще заемат една ясна и видима форма и техните вибрации автоматично ще притеглят другите. Вибрациите на този, който остава в духовното опиянение, са като защита както за самия него, така и за другите.

Първо трябва да разкриете себе си, за да можете след това да разкриете и Бог, защото чрез вас Бащата ще бъде разкрит.