събота, 3 юли 2021 г.

Играта на живота

 

Човешкият живот е подобен на игра. Всеки човек е един играч, който има една специфична роля, която да играе. Когато го има разпознаването на себе си или самопознанието за моята роля, тогава мога да играя правилно в играта на живота, т.е. с удовлетворение, цел и успех. Успехът ми дава щастие и реализация и моите взаимодействия с другите са позитивни, а не са изпълнени с негативност като гняв, недоверие, ревност, егоизъм и т.н.

Друго изображение, което също можем да използваме, за да опишем човешкия живот, е на един театър. Животът е една театрална пиеса и всяко човешко същество е един актьор, който играе своята роля.


Същността на темата, било то да виждаме живота като една игра или като една пиеса, е че всеки трябва да опознае себе си и своята роля, в противен случай, взаимодействията т.е. взаимоотношенията с другите са объркани и разстроени. Също, за едно правилно взаимодействие с другите играчи, е необходимо да знам какви са те и коя е тяхната роля
; необходимо е да ценя и уважавам, ако искам да имаме взаимоотношения едни с други с лекота, гъвкавост и толерантност.

Също казахме, че двама играчи от един отбор или двама актьори не могат да имат напълно еднаква роля, която да играят. Това също е едно правило за живота
: всеки един от нас е един уникален индивид, който играе една уникална роля. Ако аз не разбирам, не ценя или не оценявам моята собствена роля, тогава сравнявам себе си с другите и развивам определен вид негативни мисли и навици като: да обвинявам другите, заради моята собствена липса на щастие или спокойствие, също ревност, съревнование, дори се развива комплекс за малоценност и депресия. Когато тези отношения влязат в съзнанието, означава, че друго правило или основен закон на играта на живота е бил забравен, който е: всяка личност в играта има своя роля - различна и индивидуална, която да играе, също както и аз. Когато забравим за себе си, лесно забравяме това правило. Резултатът е, че прекаленото наблюдаване на другите, както и анализирането им провокира криза на идентичността вътре в нас. Би трябвало аз да съм така; би трябвало да говоря като този; би трябвало...

Аз съм себе си; трябва да науча изкуството на самопознанието. От тази първа стъпка навътре към себе си, започват здравословни взаимоотношения с другите.

Откъс от книгата на Антони Страно:
"Потенциалът на Позитивната Мисъл"

Можете да намерите и прочетете някои от ЕЛЕКТРОННИТЕ КНИГИ на Брама Кумарис на следния линк:


петък, 2 юли 2021 г.

Позитивни мисли

Позитивните мисли са единствените, които ни позволяват да натрупаме вътрешна сила и ни помагат да сме градивни. 
Позитивните мисли са тези, които винаги дават облага във всички ситуации, без да ни вкарват в капана на привидността на ситуацията. Да мислим позитивно не означава да игнорираме реалността около нас и да се правим, че живеем в нереалното или да се правим, че сме някой друг.

Ако нашите мисли са позитивни, нашето отношение също ще е позитивно и това е най-добрата защита от негативността в нас и около нас. Имайки позитивно отношение, можем да останем спокойни, когато се изправяме пред трудности и следователно, бързо намираме правилното решение, без да попадаме в капана на тази трудност. По този начин, способни да вземем правилното решение в точния моментможем да си спестим много време и енергия. Преди всичкоедно позитивно отношение никога не позволява да липсва надежда или да влезе объркване в ума и за това ни помага да поддържаме нашето достойнство и 
самоуважение. В действителност, начинът, по който се изправяме пред другите или пред ситуациите, зависи изцяло от нашето отношение. Например, някои считат едно шише с вода за 
наполовина празно, докато други го считат за наполовина пълно. За хората с позитивно отношение, всички пречки ще са само една възможностза да се усъвършенстват още повече, не за да реагират с негативност. Казано е: “Каквото е твоето отношение, такъв е светътСвикнали сме да виждаме негативността, която съществува в света, но н
асочвайки постоянно нашето внимание към нея, не сме успели да я променим към най-добротоТрябва да сме осъзнати, че накъдето се насочат нашите мисли, натам ще отиде също нашата енергия. 

Концентрирайки се сега в позитивния аспект на самите себе сиправим нещо градивно, за да извършим промяна в себе си и в нашето непосредствено обкръжениеТова може да се осъзнае като най-голямото предизвикателство на нашето време, за което ни е необходима смелост и доверие в себе си.

Откъс от книгата на Антони Страно:
"Потенциалът на Позитивната Мисъл"

Можете да намерите и прочетете някои от ЕЛЕКТРОННИТЕ КНИГИ на Брама Кумарис на следния линк: