събота, 19 март 2016 г.

Добродетелите: Великодушие

Тапасия (дълбока йога-свързване) означава трансформация. Така че приемете мъката, която другите ви дават, под формата на щастие. Донесете трансформацията, и само тогава ще бъдете наречени тези, които практикуват дълбока йога-свързване. Приемете клеветата като похвала. Тогава ще бъдете наречени великодушни души. Вижте душите, които ви клеветят или ви причиняват мъка, с прозрението, че сте олицетворение на милосърдието. Не гледайте на тях с прозрение замърсено от клеветата. 

Другите може да ви клеветят, но вие трябва да им подарите цветя и именно тогава ще бъдете наречени великодушни души. Прегърнете със сърцето си тези, които ви клеветят. Прегърнете ги изцяло със сърцето си, не повърхностно. Това е аспекта, който ви пречи да сте в състояние да увеличавате своето великодушие. "Не причинявам никому скръб, но и в същото време не приемам скръбта върху себе си." След като приемането на скръбта не причинява нищо хубаво, защо я приемате? Защо складирате боклуци? Когато приемате скръбта, тогава всъщност събирате боклуци. А какво има в боклуците? Има микроби под формата на следи от грешки. Вие не извършвате големи грешки. Сега са останали следи от грешки. И все пак у вас не трябва да остане и най-малката следа от тях.

Няма коментари:

Публикуване на коментар