сряда, 22 май 2019 г.

Размисли за духовността: Бог, Приятелят


Приятелството е може би най-ценното от всички взаимоотношения, защото приятелят е изцяло наш личен избор. Родителите и роднините не се избират, а ни се дават. Това също има своята собствена стойност. Но приятелят е този, който говори на нашето сърце, този към когото чувстваме магнетична близост. Когато има взаимност между двама души, които стават приятели, тогава взаимоотношението може да е за цял живот или дори за повече от един живот!
Приятелството е сближаване между равни. Дори способностите, ролите и позициите им да са различни, налице е отношението на равенство, което не допуска никакво чувство за превъзходство или за малоценност. Това отношение на равенство позволява пълното взаимно приемане. Така се създава близостта. Съществува близост изпълнена с такова уважение, което изключва всякаква намеса в индивидуалността на другия и не позволява да се промъкне неприязън, основаваща се на видимите слабости. Тъй като е налице пълното приемане, истинската доброта на другия е мярката, която определя неговата същност. Слабостите се считат за нещо чуждо, което ще изчезне в подходящото време.
Истинските приятели никога не се разделят. Съществува любов, която не само подслонява всяка слабост, но и активно я трансформира с окуражаваща дума, с усмихнато търпение, с доброжелателно дело.  На приятеля си не е необходимо да се самодоказваш, защото ти си обичан и приет за това, което си. И това, което си, е достатъчно. Не са нужни специални достижения. Единственото, което желае приятелят, е да сме самите себе си.
Приятелят е приятел завинаги, когато съществува взаимността и в нужда, и в радост. И в добри, и в лоши времена приятелят е винаги до нас, готов да сподели, да помогне, да изслуша или просто да присъства.
Приятелите винаги чувстват една дълбока взаимна близост, дори и да са физически разделени. Това партньорство побеждава разстоянието и времето, и всеки вид раздяла. Тяхното взаимно съпричастие е основата на тяхното общуване. Това общуване е нещо повече от обикновено говорене. То е способността да се вслушаме в чувствата на другия, да сме в синхрон един с друг. Това истинско общуване води до най-чистото взаимоотношение, защото съществува огледалото на яснотата, в което нищо не може да остане скрито. Нищо не може да бъде изопачено или неправилно изтълкувано.
Да съм приятел означава да съм на разположение. Приятелят е винаги на разположение и никога не казва: “Нямам време”, “чакай”, “по-късно” или “не ме безпокой сега”. Приятел в нужда се познава.
Всяка поверителна дума, доверена на приятеля, е свещена и е запечатана за очите и ушите на другите. Абсолютно нищо не е в състояния да накара един приятел да предаде доверието на другия. Доверието е съюз между две сърца, които са разбрали от опита, че този съюз никога не може да бъде разрушен или предаден. Доверието разсейва страха от манипулация или от изоставеност.
Бог е най-достойният за доверие приятел. За съжаление се е изгубило преживяването за приятелството на Бог. Много често ни се представя образа на Бог само като Баща или Съдител. Този образ не е точен, нито верен, понеже Бог е Майката, Любимият, Учителят и Водачът, но най-вече Той е нашият личен Приятел и неговото приятелство обгръща всички останали взаимоотношения с Него.
С Бог като приятел можем да сме открити и знаем, че в тази откровеност съществува лоялност и разбиране за всичко, което се намира в нашите сърца. Въпреки, че имаме и много други взаимоотношение с Него, Той е винаги наш Приятел. Това носи лекота и леснота във всички наши взаимоотношения с Бог.
Казва се, че който е приятел на Бог, е приятел на всички. Приятелството с Бог ни учи и ни вдъхновява да сме истински приятели с другите.
Истинското приятелство включва в себе си уважение и сътрудничество. И така създава единството, абсолютно необходимо за едно спокойно съвместно съществуване. Едно истинско приятелство и най-вече това на Бог, е една благословия на вечността.
Откъс от книгата на Антони Страно:
"Точката Алфа"

Можете да намерите и прочетете някои от ЕЛЕКТРОННИТЕ КНИГИ на Брама Кумарис на следния линк:Няма коментари:

Публикуване на коментар