сряда, 19 август 2020 г.

Толерантност

Толерантността е позитивна енергия, която идва преди всичко от това да познаваме нашата цел в живота и да се чувстваме удовлетворени и изпълнени от нея. Тогава ние приветстваме различията, вместо да се ядосваме или плашим от тях. Както за всяка една сила, всичко се основава на нашето взаимоотношение със самите себе си. Когато имаме добри взаимоотношения със себе си и всичко върви добре, ние имаме силата да сме отворени и приемаме другите. Когато връзката ни не е толкова добра, страхът може да ни накара да отхвърлим или да сме нетолерантни към другите.

Истинската толерантност се състои в това, да уважаваме и приемаме различията. Това означава да оставим всякакви очаквания за хората и ситуациите да бъдат такива, каквито ние искаме да бъдат. Нужно е да осъзнаем, че не е необходимо да контролираме хората и обстоятелствата, за да бъде всичко наред и че времето, намерението и други фактори имат своята роля в живота. Когато разберем това, ние можем да сме истински толерантни.

Моята цел: Да постигна състоянието, в което да съм неутрален и просто да оставя нещата да са такива, каквито са, независимо дали ми харесват или не. Всички неща имат правото да съществуват и да се изразяват. Когато съм стабилен в осъзнатостта за моята оригинална същност, когато знам коя е моята роля в този безкраен филм на живота и я изпълнявам, тогава мога да направя място на другите също да играят своите роли.

Много хора имат грешно разбиране за силата на толерантността. Някои я виждат като снизходително отношение, в което единият поставя себе си на по-висока позиция от другия или от ситуацията.Толерантността не може да се прояви в ситуации на по-висш или по-нисш. Арогантността прави някои да считат себе си за по-добри от другите, вярвайки че знаят кое е правилно и така да толерират другиявместо открито за влязат в конфликт с него.

Позицията на покорство също е нездравословна. Някои хора са склонни да толерират гнева или лошия характер на другите и да мълчат, преглъщайки всяка реакция, докато стомахът им се изпълни с негодуващо напрежение. Това може да го наричат толерантност, но всъщност показва, че страхът и липсата на самоуважение са блокирали увереността им в себе си. Ако искаме на всяка цена да бъдем харесани, ако търсим одобрение и се страхуваме да не бъдем отхвърлени, ние няма да имаме куража да общуваме открито и уверено. Необходимо е да се събудим, да се вземем в ръце и да осъзнаем, че нито избухването в гняв, нито преглъщането на реакциите ни води до решението.

Откъс от книгата на Антони Страно:
"В търсене на добруването - Използвай твоите 8 сили"

Можете да намерите и прочетете някои от ЕЛЕКТРОННИТЕ КНИГИ на Брама Кумарис на следния линк:


Няма коментари:

Публикуване на коментар