неделя, 8 май 2016 г.

Добродетелите: Удовлетворение

Преходният век е векът, в който да бъдем удовлетворени и да правим и другите да се чувстват удовлетворени. С тази личностна характеристика
вие лесно се превръщате в специална душа. Ако липсва тази характеристика на удовлетворение, то вие не може да бъдете наречени специални души. В днешни времена два вида личностни характеристики се поощряват. Едната е тази на тялото, а другата на статуса. Основата на удовлетворението е да сме изпълнени с всички достижения, които сме поискали и получили от Бог, до такава степен, че душата да прелива от тях. Всяка липса на достижение е причина за наличието на неудовлетворение. Наличието на всички достижение носи удовлетворение.

Това е живот, изпълнен с удоволствие, изпълнен с радост. Значението на тапасия е, че състоянието на удовлетворение е видимо в очите ви, на лицето ви, в начина ви на изразяване и във вашите действия.

Скъпоценният камък на удовлетворението е без никакъв недостатък. Удовлетвореността е видима чрез удовлетворената душа изпитваща задоволство и едновременно с това и другите чувстват задоволство от тази душа. Когато сме в състояние на удовлетвореност, сърцето не задава въпроси. Тоест, едно е състоянието, когато сърцето е изцяло удовлетворено и друго е състоянието, при което в сърцето възникват въпроси. Този, който изпитва удовлетворение в сърцето остава в състояние на удовлетвореност, благодарение на познанието, което притежава за драмата и не задава въпроси. Каквито и въпроси да възникнат у вас, за самите вас или за другите, вие първи получавате отговора. Да не задавате въпроси като "Какво?" и "Защо?", а вместо това да сложите точка. Това, което е незначително в един момент, го превърнете в същност в следващия (момент). Само този, който е удовлетворен до такава степен може да остане винаги безгрижен. Затова проверете "Налице ли са тези знаци на удовлетворение при мен?"

Нали така, вие винаги сте удовлетворени от себе си, от усилията на трансформацията на вашите санскари, от процента на вашите усилия и напредък? И още един въпрос: винаги ли се чувствате удовлетворени от ума си, думите и взаимоотношенията? Чувствате ли се удовлетворени по отношение на тези три вида служба, не само имайки предвид една от тях, а по отношение на всички тези три вида служба? Какво бихте отговорили? Чувствате ли се винаги удовлетворени от себе си и другите, когато влизате в контакт и във взаимоотношение с  останалите души? Чувствате ли се (удовлетворени)? Или само мислите за това? Ето това са плодовете на успеха от тапасия, които получавате в годината на тапасия. Трябва да изпитвате удовлетворение от всичко - от себе си, от службата и от взаимоотношенията си с другите.

И точно както искате да имате осемчасова йога, по същия начин поддържайте чиста и извисена целта да постигнете тези три вида удовлетворение. Някои деца смятат себе си за удовлетворени от това, че са умни. Не бъдете удовлетворени по този начин. Едно е, когато сърцето приема и съвсем друго, когато главата приема. Вие сте удовлетворени от себе си, с вашата глава да мисли: "Какви притеснения имаме? Ние сме безгрижни." Да считате себе си за удовлетворени чрез вашата глава, това не е удовлетворение. Това трябва да бъде разбрано по правилния начин. Признаците на удовлетворението е необходимо да бъдат изпитвани от вас. Дали сърцето ви се чувства винаги удовлетворено, имате ли тази характеристика? Ако считате, че имате усещането за удовлетвореност, но другите нямат това усещане за вас, то тогава считате себе си за умни. Затова не бива да имате този вид удовлетвореност, а по-скоро трябва да се превърнете в удовлетворена душа чрез правилните преживявания.

Удовлетворение означава, че сърцето и главата са винаги в покой. Те се намират в състояние на комфорт и щастие. Няма и следа от безпокойство. Те ще се чувстват щастливи и в състояние на комфорт. Направете проверка. Удовлетворението ви дава възможност да получавате благословиите на Бог и другите. Тези благословии са летящото средство за душата. За благословии не се моли, те идват автоматично. Да бъдем такова съкровище на удовлетворение означава да бъдем тапасави, който е удовлетворен от успеха.

Ограничените постижения придават ограничения на сърцето. Следователно, когато изпитваме неудовлетворение, ограничения се проявяват в службата. Защо? Защото няма постижения през плода на ограничените желания, плода на желанието, тъй като това е временен плод.

Знакът на удовлетворение в тези, които са удовлетворени в ума и сърцето с другите, с Бог и драмата е вълната на удовлетворение, която е винаги видима в телата и умовете им. Каквато и да е ситуацията, независимо от това дали друга душа се противопоставя или пък става дума за изчистване на кармични връзки, или дори когато се получи противопоставяне чрез страдание на тялото, душата, която е свободна от ограничените желания е видима като светеща звезда, която осветява непрестанно чрез удовлетворението.

Удовлетвореният ум не задава въпроси по отношение на който и да е аспект. За ума, който задава въпроси, са налице доста въпросителни. А наличието на въпрос означава, че няма удовлетворение. Знакът на тези, които имат удовлетворен ум е, че те са винаги безкористни и винаги ще чувстват, че другите са невинни. Те не винят другите. Те не винят Дарителят на Съдбата, като казват: "Ти създаде съдбата ми по този начин". Те не обвиняват драмата, като казват: "Моята роля е такава драма", нито пък обвиняват която и да е личност като казват: "Този има такава санскара". Те не обвиняват природата като казват: "Атмосферата на природата е такава и такава", нито пък обвиняват кармичните връзки на тялото като казват: "Тялото ми е такова и такова". Да си удовлетворен означава да си непрестанно безкористен с отношение и визия към света, който не вини другите. Специалността на преходния век е удовлетворението и по това се познава самото удовлетворение.

С колкото повече капацитет разполагате, толкова повече може да се възползвате от интелекта си. Каквото и да правите, където и да сте, вие може да оставате винаги щастливи. Тези, които се удовлетворяват с малко, получават опитността на всички знания. Удовлетвореността е най-голямото съкровище от всички. Тези, които имат удовлетвореност, имат всичко. А тези, които нямат удовлетвореност, нямат нищо, дори и когато имат всичко, защото неудовлетворената душа е винаги подвластна на желанията. Едно желание ще се изпълни, но други десет ще се появят.

Удовлетворените души обичат себе си, обичани са от другите и разбира се, са обичани от Бащата. Вие сте души, изпълнени с познанието. А когато са налице всички знания, удовлетвореността съществува автоматично и естествено. Естествената ни природа е тази на удовлетворението. Формата, природата на оригиналните санскари на удовлетворение са толкова възвишени, че чрез удовлетворената атмосфера и вибрации получават силата да трансформират неудовлетворената душа в удовлетворена. Удовлетворението е специален дар на Бог в преходния век. Един начин за постигане на удовлетворение лесно носи със себе си все повече и повече начини на удовлетворение, но вие трябва да сте през цялото време удовлетворени. И независимо от това колко много се променят ситуациите, състоянието ви на удовлетворение не бива да се променя от тях. Вътрешните ситуации се тези, които ще се променят по един или друг начин, но състоянието на удовлетвореност на душата е нещото, което винаги носи прогрес. Независимо от това колко много ситуациите биха могли да ви разтърсят, ако сте удовлетворена душа, то вие ще ги приемете като част от драмата. Това е още така нареченото шоу на Мая или природата, които вие трябва непрестанно да наблюдавате като независим наблюдател докато сте в състояние на удовлетвореност.

Наличието на всички знания, връзки и богатство е от особена важност. Ако дори само едно взаимоотношение не е налично, то тогава няма да има пълна удовлетвореност. Тоест, по отношение на взаимоотношенията, вие имате нужда от това да преживявате всички взаимоотношения вътре в самите вас. Ако някое от взаимоотношенията е нетрайно, то тогава ще настъпи автоматично липса на знание и неудовлетвореност. Само през преходния век може да изпитате всички връзки и всички вътрешни взаимоотношения с единствения Баща. В сатиюг (златната епоха) също имате съвсем малко взаимоотношения. Независимо от това, в настоящия момент, които и взаимоотношения да ви привличат, каквито и да е връзки да искате да изпитате, може да го направите чрез Бог. Всеки един от нас предпочита определен вид връзки в неговия живот. Някои могат да не харесват толкова да бъдат бащи, но пък да предпочитат да имат връзки като приятели. Въпросът е дали имате всички взаимоотношения с Единствения едновременно с това. Имате ли ги или нещо липсва?

Ако едновременно с физическото богатство вие не придобиете и богатството на всички добродетели, богатството на всички сили, богатството на извисеното, пълно познание, то тогава удовлетвореността не може да остане за вечни времена. Вие всички имате това извисено богатство, нали

Преди всичко следва да бъдете независим наблюдател и да наблюдавате самите себе си. Чувствате ли се удовлетворени от собствената си програма в състояние на чист ум и чисто сърце? На следващо място, в съответствие с процента на точния метод на свързване, който Бог желае да имате, дали програмата ви остава според този метод по отношение на мислите, думите, действията и взаимоотношенията? И трето, дали семейството Брамин е удовлетворено от вашия възвишен йоги живот? Да изпитате всички три типа удовлетворение означава, че сте достойни да претендирате награда. И ако следвате инструкциите да поддържате своята програма правилна, за това ви послушание заслужавате награда. Тоест, тези които едновременно следват принципите, спазвайки програмата и като претендират награда, чрез правилния метод на полагане на усилия и настъпване на прогрес, получават отлични оценки. Тези, които са достойни да получат поздравления за своето удовлетворение от всички, са достойни и да претендират своята награда.

Няма коментари:

Публикуване на коментар