неделя, 8 май 2016 г.

Добродетелите: Смелост

Колко смелост имате? Никога не се обезсърчавате, нали? Миналото си е
минало, при все това, не правете същото за в бъдеще. Трябва да имате решителната мисъл, както Брама баба, че никога няма да се обезсърчите. Трябва непрестанно да поддържате сърцето си щастливо. Имате тази голяма смелост също и за в бъдеще, нали? Няма да се колебаете, дори и Мая да се опита да ви накара да го правите, нали? Какво ще сторите, ако Мая дойде? Ще станете победители над Мая, нали? Ако имате непреклонната мисъл да победите Мая, Мая няма да ви стори нищо. Винаги имайте тази осъзнатост: в каквато и голяма форма Мая да се яви, това не е нищо ново. Колко пъти сте били победители? (Безброй пъти.) Значи не е голяма работа, да станете такива отново. Така ли е? Няма да се изплашите, ако Мая дойде при вас в голяма форма, нали? (Не.) Сигурни ли сте? Ако дойде голяма колкото Хималаите, какво ще се случи? (Ще намерим начин, ще полетим.) Няма нужда да търсите начин, просто полетете. Знаете ли как да полетите в летящия стадий, за секунда? Знаете ли или ще ви отнеме време? Какво ще стане с планината за тези, които за секунда влизат в летящия стадий? Ще заприлича на памук. Без значение колко е голяма формата на Мая, не бива да се плашите. Това е само хартиен тигър, хартиена планина. Така че, такива силни души, които следват Брама баба, ще бъдат близко и ще станат равни. Какво ще запомните? Да следвате бащата. Във всяка ваша мисъл, дума и действие, първо проверете, дали следвате бащата в това. Така със сигурност ще постигнете целта, която сте запазили. Паказали сте голяма смелост. При все това, не бива да оставяте смелостта тук, трябва да я носите с вас

Една стъпка на смелост, извършена от децата, дава възможност на всяко дете да получи много-милионни стъпки помощ от Бащата.
Първата смелост бе, че превърнахте невъзможното във възможно. Със смелостта да се изпълвате с чистота, вие имахте непоколебимата мисъл, че трябва да станете чисти.
Когато имате смелост, можете да вземете колкото помощ ви е необходима. Не се дава оскъдно. Дали някой е дете на година или на петдесет години, дали се е отдал или живее в домакинството си, правото е равно [и за двамата]. Обаче, то е постигнато чрез правилния метод. Разбирате ли Божественото право? Имали сте голяма смелост досега. Стигнали сте толкова далече, защото сте имали голяма смелост. Имали сте смелостта да принадлежите на Бог и затова Му принадлежите. Има разлика между това да продължаваш постоянно с метода да поддържаш постоянна смелост, да си достоен за помощ и да постигаш успех и това да прилагаш метода само понякога. Постигнете целта да станете номер едно като имате постоянна смелост на всяка крачка и станете достойни да заслужите помощ.

Не се обърквайте относно настоящето или бъдещето. Всъщност, обстоятелствата не са нищо в сравнение с вашето ниво. Без значение колко може да е голяма една планина, когато сте горе над нея, планината изглежда малка. Когато дойде огромна трудност, изпитайте летящия стадий и трудността ще заизглежда като играчка. Каквото и да е, както и да е, то не е нищо пред този, който владее летящия стадий.
И така, кои са двете криле на летящия стадий? (гиан/познанието и йога/свързаността). Заедно с гиан и йога вървят смелостта, устремът и ентусиазмът. Ако имате смелост, то поради тази смелост можете да направите каквото поискате. Ето защо се припомня: Там, където има смелост, детето получава помощ от Бащата. Така че, имате ли смелост, устрем и ентусиазъм? Защото е необходимо да имате устрем и ентусиазъм, за да постигнете успех във всяка задача. Ако няма устрем и ентусиазъм, задачата няма да е успешна. Защо? Където няма устрем и ентусиазъм, ще има умора, а този, който е уморен, няма да успее. Само на основата на смелостта, устрема и ентусиазма може постоянно да изпитвате летящия стадий
.

Тези, които поддържат смелост, получават помощ. Първо трябва да съществува смелостта на детето и след това Бащата ще помогне. Но загубвайки смелост вие мислите, че не получавате помощта на Бог, че Бог не прави нищо, точно когато се нуждаете. Така че, не помнете само половината изречение. Бог е помощник, но на кого? Забравяте половината и помните само втората половина и мислите, че Бог помага само на махаратите (maharatis - великите души) и не помага на вас, че дори не ви вижда. Всъщност, първо сте вие и след това махаратите. Не се обезсърчавайте.
Където има осъзнатостта за мое, то, без значение колко се опитвате да решите даден проблем, той става още по-объркващ. Така че, в какво не бива да се превръщате при всяка ситуация? Никога не бива да се обезсърчавате. Вие сте дали твърдо обещание, че сте деца на Бащата, нали? Дори Мая не може да ви разколебае в това. Вие сте дали твърдо обещание и имате вярата, че сте деца на Бащата и ако децата на Бащата се обезсърчат, то тогава кои ще бъдат тези с голямо сърце? Някой различен от вас ли ще бъде? Вие ще сте това. Така че, какво ще сторите? Станете силни сега и направете поуката „по сина ще познаете бащата“ непоколебима. Не бъдете слаби в това, а направете поуката стабилна. Всички вие сте смели, нали? Имате ли тази смелост?
Много души изпитват голяма мъка поради напрежение, но те просто нямат достатъчно смелост, за да продължат нататък. Така че, вие владетелите, които сте изпълнени с всички сили, трябва да им дадете кураж и те ще успеят. Те изпитват много мъка, така че бъдете състрадателни.

Вие сте способни да останете любящи, но да останете непривързани, го обмисляте два пъти и също се нуждаете от смелост.
Поддържате смелостта и винаги получавате помощта на Баба, така или иначе. Следователно, изпитвате правото на помощта на Баба чрез смелостта и лесно продължавате да летите. Баба дава помощ, но тези, които я искат, трябва да я приемат. Даващият дава, но тези, които взимат, взимат според възможностите си/капацитета си. Така че, не трябва да сте тези, които са зависими от собствения си капацитет, но да бъдете тези, които са всемогъщи непрестанно.

Победителят вдъхва смелост на другите. Той не се опитва да засенчи другите, защото победоносния е дарител, върховна подкрепа както Бог, той е този, който въздига другите. Този, който има вяра в интелекта, винаги остава на разстояние от прахосничеството, независимо дали става дума за ненужни мисли, ненужни думи или ненужни действия. Да се отдръпнеш от прахосничеството, означава да си победоносен. Поради прахосничеството, понякога сме победени, а друг път сме победители. Ако прахосничеството изчезне, загубата също изчезва. Приключването на прахосничеството е знак за победа. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар