неделя, 8 май 2016 г.

Добродетелите: Хладнокръвие

Първо хладнокръвието на Майката ще направи душата достойна и
впоследствие силата на истината, Слънцето на Познанието ще направи душата йоги. Силата на хладнокръвието на Луната на Познанието прави душата достойна да застане пред Бащата. Ако все още не е достойна, не може да стане йоги. Преди да може да бъде разбрана истината, е необходимо да е налице хладнокръвието. Необходимо е наличието на сила, за да може да се усвои истината.

Толерантността и лекотата ще направят всяка задача успешна. Както когато търпеливия човек действа след внимателно обмисляне и пожънва успех, по същия начин тези, които са толерантни, са в състояние да превърнат тези, които имат силно горчиви санскари, в спокойни и леки; или да направят една трудна задача, лесна със силата на своята толерантност.

Имайте чувството, че всичко, което се случва е за добро дори и по време на катаклизъм. Имайте тази вяра в интелекта. Дори атмосферата да е разтърсваща, дори проблемът да е страшен, нека е постоянна вярата в интелекта. Такава душа е победител. Въз основа на вярата, страшният проблем също ще се охлади/ще се успокои.

Възхвалата на хладнокръвието се помни под формата на богинята на хладнокръвието. Да имате блага природа означава, да имате хладнокръвна природа. Ситуацията може и да е изпълнена с насилие, но ако останете благи, тогава ще бъдете наречени преуспяващи учители.

Няма коментари:

Публикуване на коментар