събота, 28 май 2016 г.

Добродетелите: Решителност

В стабилността се крие решителността и там където има решителност успехът се увива около врата ви като венец. 

Да имате решителни мисли означава да имате интезивни мисли. Затова, недейте да бъдете само тези, които правят усилия; бъдете тези, които полагат интензивни усилия. 

Поддържайте в себе си решителната мисъл, че непременно следва да преодолеете слабостта, като използвате един или друг метод за това. И дори за секунда не си и помисляйте, че това ще се случи в бъдеще. Не, напротив трябва да премахнете слабостта сега, защото не бива да се уповавате нито на себе си, нито на времето. Не мислете, че вие ще направите това в бъдещето или че то просто ще се случи в бъдещето. Не, вашия призив е: Ако не сега, никога. Затова правете това, което трябва да правите, сега. 

Специалността на Брама Баба е, че той винаги правеше това, което мисли. Той правеше това, което казваше. Поради факта, че това познание е ново, той имаше толкова много опозиция. И въпреки всичко, имайки осъзнатостта за своето себеуважение, имайки осъзнатостта за компанията на Бащата, използвайки силата на решителността и вярата, той винаги беше неразколебим и непоклатим от своята позиция. Следователно, когато сте в позиция, какво би могла да постигне опозицията срещу вас? Тя не ви разклаща, тя ви прави стабилни. Практическото доказателство на това да бъдете победители сте вие самите и службата по отношение на всички четири направления. И така, тези които преди казваха, „Това са тези, които създават размирици (dhamal)“, сега ще кажат „Те ще сътворят чудеса (kamaal)“. Как се получи това? Чрез неутрализиране на опозицията, използвайки възвишената си позиция. 

Бащата поздравява децата за постоянните им успехи чрез техните решителни мисли, защото там където има решителност, успехът е гарантиран. Това е известно като знак, че ставате тези, който имат възвишения къмет/съдба. Липсата на слабост в постоянната решителност, в постоянното поддържане на възвишени мисли, се нарича възвишеност. 

Трябва постоянно да поддържате решителната мисъл, също както бащата Брама, че никога няма да бъдете обезсърчени. 

Ако поддържате решителната мисъл, че ще победите Мая, Мая не ще може никога да ви стори нещо. 

С куража да се пречиствате вие имате решителната мисъл, че трябва да станете чисти. 

Лъчите, които се излъчват от вибрациите на събиранията, имат изключителен ефект. 

Вие просто имате нужда от решителност за това. „Непременно трябва да направя това." Никога не следва да се оставите на въздействието на нехайството на другите. Въздействието на вашата решителност следва винаги да се отразява на другите. Дали силата на решителността е възвишена или силата на нехайството е възвишена? Възвишена е силата на решителността, нали? И Бог ви дава благословията, че винаги когато имате решителност, със сигурност ще имате и успех.


Няма коментари:

Публикуване на коментар