понеделник, 9 май 2016 г.

Добродетелите: Сътрудничество

Състоянието, в което отправяме благопожелания към другите, е основата да получаваме съдействие от тях. Този, който отправя
благопожелания към другите получава съдействието им автоматично. Чувствата да желаем доброто на другите автоматично и много лесно създават чувства за сътрудничество в сърцата на другите. Любовта извира от сърцата на всички към тези души, които имат добри благопожелания и същата тази любов впоследствие прави душите съдействащи. Там, където намират любовта, душите са винаги готови да отдадат своето време, благосъстояние и съдействие. Ето защо следва да бъдете изпълнени с чисти мисли постоянно. Бъдете тези, които имат добри пожелания към другите и правете така, че всяка една душа да развие любовта и да сътрудничи. За да се създаде един по-добър свят, един извисен свят ние ще съдействаме, имайки извисени чувства към всички. Ние приключваме с всички напразни мисли и мисли за другите, т.е. поставяме точка на нещата от миналото и се превръщаме ние самите в една точка [от светлина]. Ние се превръщаме в скъпоценност, която отдава светлината си на света чрез лъчите на своите извисени чувства, извисени мисли, чувства на любов. Преди да направите светa да съдейства, първо станете инструменти, които съдействат.

Колкото повече имате вяра в себе си, толкова повече Бог ще се превърне със сигурност във ваш Помощник. Този, който изпитва любов, определено получава съдействие. За да получавате съдействие от другите, следва да бъдете обичащи. Този, който обича, няма нужда да моли за съдействие. Когато имате любов за Бог и за семейството, тогава автоматично ще получите съдействие от всички.

Божествената любов прави душите кооперативни (съдействащи) и спомага душите да се чувстват близки, така че да могат да се придвижват напред заедно, в единство. Вие изпитвате това. Преди всичко, любовта прави хората съдействащи и впоследствие, след като те останат непрестанно в състояние на сътрудничество, с времето автоматично ще се превърнат в лесни йоги. Можем да познаем тези, които сътрудничат по това, че те днес сътрудничат и утре стават лесни йоги. Божествената любов е основата на тази трансформация.


Няма коментари:

Публикуване на коментар